Tanúgondozás

(Frissítve: 2016.10.01)

Tájékoztató a Gyulai Törvényszék tanúszolgálati tevékenysége körében

 

A Gyulai Törvényszék a tanúszolgálat keretében az alábbiakról tájékoztatja a tanút:

 

I.A tanú jogai és kötelezettségei

 

A tanúzás állampolgári kötelezettség, mely maga után vonja a bírósági idézésre történő megjelenési kötelezettséget. Hogyan lesz valakiből tanú? Akár büntető ügyről, akár polgári jogi jogvitáról van szó, tanúként azt a személyt idézik meg a bíróságok, hatóságok, akik feltételezhetően vagy egyértelműen tudnak olyan tényekről, amelyek az ügy elbírálása szempontjából döntő jelentőséggel bírhatnak.

 

A tanúk megidézését a büntetőeljárásban az ügyész (aki a vádat képviseli), valamint a vádlott és védője indítványozza, a polgári eljárásban pedig a peres felek és jogi képviselőik. Az ilyen típusú bizonyítási indítványt a bíróság abban az esetben teljesíti, amennyiben a saját megítélése szerint a tanúvallomás valóban elősegítheti az ügy elbírálását.

 

Amennyiben a bíró a tanú megidézésére utasítást ad, az igazságügyi alkalmazott ezt úgy teljesíti, hogy a megadott nyomtatványt kitölti, és a bíróság azt kézbesíti a megidézett személy részére. Ezek a nyomtatványok számtalan tájékoztatást tartalmaznak, amelyeket a tanúnak célszerű elolvasnia, hiszen azokból a saját jogaira és kötelezettségeire vonatkozó jelentős információkat talál.

 

Valószínűsíthető, hogy az idézést nagyon sokan nem fogadják nagy örömmel, hiszen a vallomástétel többféle kellemetlenséggel járhat. Elsőként és mindenekelőtt az, hogy a bíróság által meghatározott helyen és időpontban meg kell jelenni. Azt, hogy mikor és hol, ki(k)nek az ügyében, az idéző nyomtatvány első oldalán, jól látható módon tünteti fel az idézést kiadó bíróság. Ezen kívül a tanú tájékoztatást kap arról is, hogy milyen következményekkel jár (például pénzbírság, elővezetés) az igazolatlan távolmaradás. Ez utóbbi folytán mindenképpen indokolt, hogy ha a megidézett tanúnak az idézésben szereplő időpont nem megfelelő, ezt a tárgyalást megelőzően, lehetőség szerint haladéktalanul jelezze írásban (az ügyszám feltüntetésével), esetleg - ügyfélfogadási időben - szóban vagy telefonon a bíróság kezelőirodájában. Amennyiben írásban jelenti be, a távolmaradás okát igazoló okiratot is csatolnia kell.

 

A tanúnak az idéző végzését, személyazonosításra alkalmas okmányát, lakcímkártyáját magával kell hoznia. Várakoznia a tárgyalóterem előtt, a folyosón lehet, ahol ülőhelyek állnak rendelkezésre.

 

A megjelenést követően a tanú következő kötelezettsége a vallomástétel, amely alól az eljárási törvények csak szűk kivételeket engednek. Ilyen lehet, ha a tanú valamelyik peres fél vagy a vádlott hozzátartozója, vagy az, aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. Ezekről (és más mentességi körülményekről) a tanút a meghallgatása kezdetén a bíróság tájékoztatni köteles. Amennyiben a megidézett személynek nincs tanúvallomás mentességi joga, a vallomástételt nem tagadhatja meg, és ez esetben a feltett kérdésekre a valóságban megtörténtek szerint kell válaszolnia, és a tényeket nem is hallgathatja el, mert ezzel mindkét esetben hamis tanúzást követne el, amelyet a törvény akár szabadságvesztéssel is büntetni rendel.

 

A tárgyalóteremben a tanúnak is az eljárás méltóságához illő, a bíróság tekintélyét nem sértő állapotban, illetve ruházatban kell megjelenni, és a tárgyalótermi viselkedésnek is ehhez kell igazodnia.

 

Természetesen a tanúnak nem csak kötelezettségei, hanem jogai is vannak. Megilleti őt a vallomás összefüggő előadásának, az anyanyelve használatának, (büntetőeljárásban) a vallomás leírásának, az adatai zártan történő kezelésének, valamint a megjelenésével összefüggésben felmerült költségei elszámolásának a joga.   

 

Az adatok zártan történő kezelése azt jelenti, hogy a bíróság a személyes adatait nem veszi jegyzőkönyvbe, azokat zárt borítékban kezeli, és amelyhez hozzáférési jogosultsága csak az eljáró bíróság meghatározott tagjainak van.   

 

A tanúk megjelenésével összefüggő költségeket a 14/2008.(VI.27.) IRM rendelet szabályozza. E jogszabály szerint a tanú igényt tarthat útiköltségre, bizonyos feltételek fennállása esetén szállás és ellátási költségre, valamint a munkából való kiesés miatti költségtérítésre. 

 

Útiköltségként a tanú lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) a kihallgatás helyére való utazással és a visszautazással ténylegesen felmerült és igazolt költségeket kell megtéríteni. A tanú részére a vasúti másodosztályú menettérti jegy árát, a helyközi buszjárat menettérti jegy árát, és a helyi tömegközlekedési eszköz, illetve komp visszaútra is számított viteldíjat kell megtéríteni.

Gépjármű igénybevétele esetén útiköltségként a gépjármű motorjának hengerűrtartalma szerint a külön jogszabályban meghatározott üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány figyelembevételével közúton a tanú lakóhelye alapján a legrövidebb oda-vissza útra a km távolság és az APEH által közzétett hivatalos üzemanyagár szorzatát, valamint a parkolás díját kell megtéríteni. A gépjármű motorjának hengerűrtartalmát és hajtóanyagának fajtáját a jármű forgalmi engedélyével kell igazolni. Ha ugyanarra a kihallgatásra több tanú egy gépjárművel utazik, akkor az útiköltséget csak az egyikük esetében lehet megtéríteni.

Légijármű használatával felmerült költség csak akkor téríthetı meg, ha a tanút külföldről idézik a kihallgatásra. Légijármű igénybevételekor a turistaosztályú jegy illetékekkel számított összegét lehet megtéríteni. 

 

A szállás- és ellátásköltségeire a tanú akkor tarthat igényt, ha a kihallgatása napjára való oda- vagy visszautazása az éjszakai órákban történne, illetve ha több egymást követő napon kell megjelennie. A szállásköltséget (amely nem lehet indokolatlanul magas) a szálláshely által kiállított számla bemutatásával kall igazolni. Ellátási költség akkor igényelhető, ha a tanú az előzőekben írtak szerint szállásköltségre is igényt tarthat, egy napra ez az összeg a mindenkori nyugdíjminimum 3%-a. 

 

A munkából történő kiesés folytán csak akkor igényelhető térítés (óránként a nyugdíjminimum 1,5%-a), ha a tanú távolléti díjra nem jogosult. Ilyen esetben erről a tanúnak – a munkaviszony fennállását igazoló okirat bemutatása mellett – nyilatkoznia kell.

 

II.

Megközelíthetőség

 

a) A Gyulai Törvényszék és a Gyulai Járásbíróság közös épületének (Gyula, Béke sugárút 38.) megközelítése:

 

A MÁV állomástól:

Gyalogosan: A vasútállomástól kijövet egyenesen előre kell elindulni. Keresztezni kell az épület előtti Halácsy utcát. A vasútállomás épületével szemben kezdődik a Béke sugárút. Az épület mintegy 10-12 perces gyaloglással érhető el.

 

Közösségi közlekedéssel: A vasútállomással szemben, a Béke sugárút végén, annak jobb oldalán található a 4-es helyi autóbuszjárat végállomása. Onnan a Gyulavári felé induló 4-es helyi járattal egy megállót lehet utazni az Implom Iskola megállóhelyig. Ott a gyalogos-átkelőhelyen kell keresztezni a Béke sugárút úttestjét, majd a túloldali járdán a városközpont felé haladva néhány méterre található a bírósági épület bejárata.

 

A VOLÁN állomástól:

Gyalogosan: Az autóbuszok érkezési irányának és a forgalmi irodának háttal állva jobbra kell elindulni, áthaladni a tömbházak közötti átjárón, majd egyenesen továbbmenni és a Kossuth téren a szökőkutas körforgalom melletti gyalogos-átkelőhelyen átmenni az út túloldalára. A szemben kezdődő főútvonal már a Béke sugárút.

 

Közösségi közlekedéssel: Helyközi (regionális) járattal: Az autóbusz állomás 6-os kocsiállásáról Doboz felé induló helyközi (regionális) autóbuszjárattal két megállót lehet utazni a 3.sz. Iskola (Implom Iskola) megállóhelyig. Ott leszállva és ugyanazon az oldalon a járdán visszafelé elindulva néhány méterre található a bírósági épület bejárata.

 

Helyi járattal:

Az autóbuszok érkezési irányának és a forgalmi irodának háttal állva jobbra kell az autóbusz állomásról elindulni, áthaladni a tömbházak közötti átjárón, majd jobbra fordulni, a Szentháromság kápolna mellett továbbmenni a Kossuth téren és a kápolna után a gyalogos-átkelőhelyen átmenni az út (Szent István utca) túloldalára és jobbra fordulni.  Itt található a vasútállomás felé közlekedő helyi autóbuszjáratok Kossuth tér nevű megállóhelye. Erről a helyi autóbusz megállóhelyről a vasútállomás felé tartó 4-es helyi járattal kell két megállót utazni az Implom Iskola megállóhelyig. Ott leszállva és ugyanazon az oldalon a járdán visszafelé elindulva néhány méterre található a bírósági épület bejárata.

 

Elérhetőségek:

Telefonszám: 06-66-562220

E-mail cím: birosag@gyulait.birosag.hu

GPS: 46.650187,21.27275

 

b) A Battonyai Járásbíróság (5830 Battonya, Hősök tere 7. szám ) a MÁV pályaudvarról az Állomás utca – Kossuth  utca – Hősök tere útvonalon, míg a Volán pályaudvarról a Petőfi tér- Fő utca –Hősök tere útvonalon közelíthető meg.

 

Elérhetőségek:

Telefonszám: 06-68/456-049

E-mail cím: birosag@battonya.birosag.hu

GPS: 46.285393, 21.020712

 

c) Békési Járásbíróság (Széchenyi tér 15.)

A bíróság autóbusszal közelíthető meg. MÁV állomáshelyek Békéscsabán, valamint Mezőberényben találhatók, innen VOLÁN autóbuszjáratokra történő átszállást követően lehet eljutni Békésre. A városházánál történő leszállás után 180 méterre a városközpontban található a bíróság épülete.

 

Elérhetőségek:

Telefonszám: 06-66-411035

E-mail cím: birosag@bekesvb@birosag.hu

GPS: 46.77282, 21.132202

 

d) Békéscsabai Járásbíróság (Árpád sor 4.)

A bíróság a MÁV és VOLÁN állomásokról gyalogosan vagy tömegközlekedéssel közelíthető meg. Gyalogosan az Andrássy út – József Attila utca – Árpád sor útvonalon, helyi autóbusszal a 3. és 8. autóbusszal a Szabadság tértől gyalogosan a József Attila utca – Árpád sor irányában, a Kossuth téri megállótól gyalogosan a Gyulai út- Árpád sor irányában.

 

Elérhetőségek:

Telefonszám: 06-66-321211

E-mail cím: birosag@bcsaba.birosag.hu.

GPS: 46.680041, 21.101615

 

e) Orosházi Járásbíróság (Táncsics u. 10. szám)

A bíróság a MÁV pályaudvarról az Állomás u. – jobbra Október 6. u. – balra Kossuth Lajos u. – balra Könd u. – jobbra Táncsics Mihály u. útvonalon, a VOLÁN pályaudvarról a Kossuth Lajos u. -  balra Könd u. – jobbra Táncsics Mihály u. útvonalon közelíthető meg.

 

Elérhetőségek:

Telefonszáma : 06 68/411-411, 06 68/411-411

E-mail cím: birosag@oroshaza.birosag.hu

GPS: 46.560866, 20.671738

 

f) Szarvasi Járásbíróság (Deák F. u. 1.)

A bíróság a tömegközlekedési eszközzel érkezők részéről a következő módokon közelíthető meg:

A MÁV állomástól kb. 1,8 km, gyalogosan 22 perc, a Vasút utca – Béke utca – Szabadság út – Deák F. u. útvonalon. A VOLÁN állomástól kb. 0,8 km, gyalogosan 10 perc, a Szabadság út – Deák F. utca útvonalon.

 

Elérhetőségek:

Telefonszáma : 06-66-311-344

E-mail cím: birosag@szarvas.birosag.hu

GPS: 46.863529, 20.546495

 

(Jelenleg – ideiglenesen – a Szarvasi Járásbíróság  Szarvas, Szabadság út 1-3. szám alatt működik, mely a Szent István Egyetem GAEK, Tessedik Campus épülete. Lényeges, hogy az épületnek több bejárata van, melyek közül a bírósági ügyfelek a Szarvas, Petőfi utca (Vízi Színház utcája) felől lévő bejáratot használhatják.)

 

g) Szeghalmi Járásbíróság (Szabadság tér 5.)

A bíróság megközelíthetőségei:

A MÁV állomástól - helyi autóbuszjáratokkal, amelyek közvetlenül a vasútállomás épülete elől indulnak. Leszállás a Dózsa György úton, ahonnan két perces séta a Szabadság téren található bírósághoz. Helyközi járatok igénybevételekor a Kossuth téren (a református templom után közvetlenül) kell leszállni, majd a Tildy utca – Szabadság tér az útvonal.

 

Elérhetőség:

Telefonszáma : 06-66-371-171

E-mail cím: birosag@szeghalom.birosag.hu

GPS: 47.021685, 21.176882

                   

h) Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Kossuth tér 9.)

Megközelíthetőség: A MÁV állomásról a Béke sugárúton végighaladva a Kossuth téren fellelhető szökőkutakig. A körforgalmat a gyalogos átkelőhelyeken elhagyva tovább haladva a Kossuth téren található négyemeletes lakóház irányába, majd azt elérve jobbra kell fordulni. Tovább kell haladni a Reál Élelmiszerbolt irányába - amely önálló épületegyüttes –, és a lámpával védett gyalogos átkelőhelyet elhagyva balra kell fordulni (a túloldali saroképület egy szociális otthon) és a saroktól kb. 50 méterre lelhető fel a táblával jelzett bírósági épület.

 

A VOLÁN állomásról a bíróság elérhetősége igen egyszerű, mert csupán el kell hagyni az állomás területét a váróterem irányába haladva a kijelölt dohányzóhely felé, amely közvetlenül az állomás mellett, az úttest másik oldalán, az utcán van kialakítva. Kb. 20 métert megtéve, a gyalogos elé tárul a Kossuth téri épületsor az úttest túloldalán, közvetlen rálátással a bíróság épületére.

 

Elérhetőség:

Telefonszáma : 06-66-562-250

E-mail cím: birosag@gyula-mu.birosag.hu

GPS: 46.64503, 21.279738

                    

II.

 

Tanúgondozásra vonatkozó adatok

 

Az I. pontban írt kérdésekre vonatkozóan – és bármilyen más problémával összefüggésben – a Gyulai Törvényszék illetékes tanúgondozóit célszerű megkeresni, akik részletes és a tanúk részére remélhetőleg megnyugtató válaszokkal szolgálnak. Ez a jogintézmény is az egyik alapja az igazságszolgáltatási rendszer szolgáltató jellegének, amellyel elősegíthető a bizonyítás e formájának még hatékonyabb alkalmazhatósága.

 

A tanúgondozók a következők:

 

a) A Gyulai Törvényszéken kijelölt tanúgondozó Győrfiné Dóczi Alexandra bírósági ügyintéző (távollétében helyettese: Osztroluczkiné Fodor Ildikó bírósági ügyintéző)

Telefonos elérhetősége: +36 66 562-220

Személyes elérhetősége: Gyulai Törvényszék, 5700 Gyula, Béke sugárút 38. I. emelet 2-45. sz. iroda, munkanapokon 9 és 11 óra között.

b) A Battonyai Járásbíróságon kijelölt tanúgondozó Berta Sándorné bírósági ügyintéző és Robotka Zoltánné  írnok, polgári kezelő irodavezető

Berta Sándorné telefonos elérhetősége: 06/68-456-049/102. mellék, emelet 206 iroda, hétfőn és szerda 8-10 óra között,

Robotka Zoltánné írnok telefonos elérhetősége:06/68-456-049/123. mellék, földszint 103 iroda, kedd és csütörtök 9-11 óra között.

c) A Békési Járásbíróságon kijelölt tanúgondozó: Magyar Szilvia bírósági ügyintéző (I. emelet 105. számú iroda, telefonszám: 411-035/15. mellék.), munkanapokon 9-11 óra között.

d) A Békéscsabai Járásbíróságon kijelölt tanúgondozó Berta Mária bírósági ügyintéző (távollétében Bacsáné Marosvári Ilona ügyintéző). Telefonos elérhetőség: 06-66/321-211. központi szám, hétfő, szerda, pénteki napokon 9-11óra között.

e) A Gyulai Járásbíróságon kijelölt tanúgondozó Ráczné Boldog Renáta bírósági ügyintéző. Telefonos elérhetősége: +36 66 562-220/1137 mellék, személyes elérhetősége: Gyulai Járásbíróság, 5700 Gyula, Béke sugárút 38. földszint 1-68. sz. iroda, hétfői, keddi és csütörtöki munkanapokon 10 és 12 óra között.

f) Az Orosházi Járásbíróságon kijelölt tanúgondozó Horváthné Szirbik Erzsébet tisztviselő (helyettese: Bertáné Fekete Klára tisztviselő) telefonos elérhetősége 06/68 411-411  114 mellék, hétfő, kedd, szerda 9-11 óra között.

g)  A Szarvasi Járásbíróságon kijelölt tanúgondozó Rómerné Bliznák Ildikó bírósági ügyintéző /66/311-344/, míg helyettesként Pavlovics Nóra bírósági ügyintéző /66/311-344/, hétfőn, szerdán és pénteken 9-11 óra között.

h) A Szeghalmi Járásbíróságon kijelölt tanúgondozó Papné Tóth Erika írnok (5520 Szeghalom, Szabadság tér 5. szám, I. emelet 7. ajtó; telefonszám: 06-66-371-171), munkanapokon 8-12 óra között.

i) A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kijelölt tanúgondozó Csatári Tiborné tisztviselő. Telefonos elérhetőség a 06-66-562250 számon, hétfő, szerda és péntek 9-11 óra között.

 

III.

 

A bírósági kezelőirodák, valamint a panasznapi ügyfélfogadás rendje

 

A kezelőirodák ügyfélfogadási ideje: hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8.00-12.00 óráig, csütörtökön 8.30-15.00 óráig

A panasznapi ügyintézés a járásbíróságokon történik pénteken 8.00-12.00 óra között.

 

IV.

 

A Gyulai Törvényszék honlapja, elérhetőségei

 

A Gyulai Törvényszék honlapjának címe: www.gyulaitorvenyszek.birosag.hu

 

A Gyulai Törvényszék címe: 5700 Gyula, Béke sugárút 38. , telefonszáma: +36 66 562-220

 

Postai címe: 5701 Gyula, Pf.: 49. - A postán küldött beadványokon az ügyszámot fel kell tüntetni

 

 

 

·       

·       

·