Beadványok bírósághoz küldése

Biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek:

Bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggésben:

Rövidnév: OBHGEPI

KRID: 710254715

Gyulai Törvényszék igazgatási tevékenységével összefüggésben:

Rövidnév: BEKESBIR

KRID: 606588935

Az általános elnöki igazgatási ügyek nyomtatványai innen elérhetőek.

Nyomtatványkitöltő program

 

 

 

Abban az esetben, ha az állampolgár írásban szeretne a bírósághoz fordulni, azt a jogszabályok szerint meghatározott módon és szükséges példányszámban teheti meg. Ha a beadvány egy folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódik - az azonosítás érdekében - a bíróság neve és a teljes ügyszám feltüntetése szükséges. Ezek általában a bírósági iratok bal felső sarkában találhatók. A felek vagy az eljáró bíró nevének feltüntetése nem kötelező, bár ha az ügyszámot illetően véletlenül elírás történik, a felek neve segíthet a beazonosításban.

 

Az iratküldés alapvető módszere a postai út, ezen belül javasolt a beadványnak ajánlott küldeményként való feladása. Ügyfélfogadási időben az iratok átadására a kezelőirodákban is lehetőség van. Amennyiben a szükségeshez képest egy további példány is felmutatásra kerül, azon a bíróság munkatársa igazolhatja a beadvány átvételét. Félfogadási időn túl - a bíróság hivatali működésének ideje alatt – gyűjtőszekrényben is elhelyezhető a beadvány. Az ilyen irat még aznap beadottnak minősül, ilyenkor azonban nem adható igazolás az átvételről.

 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Polgári Perrendtartás rendelkezése szerint minden beadványt és azok mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben van. Például egy felperes és egy alperes esetén ez három példányt jelent. Ezek közül csak egynek kell eredetinek (aláírtnak) lenni, a többi lehet az aláírt példány fénymásolata is.

 

A bíróság e-mail címére érkező, és elektronikus okiratnak nem tekinthető, vagy a faxszámára érkező papíralapú beadványokat ugyan átveszi a bíróság, de azok általában – különösen a joghatályt célzó beadványok, például fellebbezés esetében – nem minősülnek szabályos megküldésnek, és szükségszerűen hiánypótlást eredményeznek. A bírósági ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton történő benyújtás jelenleg még csak a törvény által meghatározott ügyekben - a törvényszék által elsőfokon tárgyalt ügyek egy részénél - lehetséges.