Nyitott bíróság program

Az Országos Bírósági Hivatal 2012 őszén meghirdette a "Nyitott Bíróságok" programot. Ennek keretében a bíróságok bírái és bírósági titkárai előadásokat tartanak középiskolások számára annak érdekében, hogy szélesítsék a fiatalok jogi ismereteit. A programba - az elsők között - kapcsolódott be a Gyulai Törvényszék is.

 

A program célja a jogtudatos ifjúság nevelése, amibe nagy örömmel kapcsolódtak be a bíróságok, a bírák és a bírósági titkárok. A középiskolák érdeklődése is egyre nagyobb, hiszen mindenkinek közös érdeke, hogy a diákok tisztában legyenek jogaikkal és kötelezettségeikkel, hiszen így várható el, hogy a felnőtté váló fiatalok jogkövető állampolgárokként éljenek.

 

A "Nyitott Bíróságok" program fakultatív jellegű, senkire nézve nem kötelező, csak igény esetén látogatják a bírák a csatlakozó intézményeket. A diákok osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást a legalapvetőbb jogi ismeretekről, így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatás és a bíró függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a legfontosabb jogágakról, valamint a diákságot leginkább érintő jogszabályokról.

 

A Gyulai Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal által kidolgozott teljes körű programot biztosítja az érdeklődő diákok számára, ugyanakkor, azért, hogy megfeleljen az egyes iskolák eltérő igényeinek, az alábbi szabadon választható "programcsomagokat" állította össze:

 

  • jogi ismeretterjesztés osztályfőnöki óra keretében: egyeztetett időpontban a Gyulai Törvényszék, illetve a területén működő valamelyik helyi bíróság bírája, ugyancsak jogi végzettségű bírósági titkára az iskolában 1-2 órás előadást tart a diákoknak a magyar igazságszolgáltatás rendszeréről, szereplőiről és az alapvető jogi fogalmakról,

 

  • perszimuláció osztályfőnöki óra keretében: az előző program kiegészítve egy perszimulációval, ami egy bírósági tárgyalás bemutatását jelenti a Gyulai Törvényszéken, vagy az iskolához közeli helyi bíróságon, amelyen keresztül a diákok megismerhetik a bírósági eljárás legfontosabb elemét, a tárgyalást,

 

  • bírósági épület látogatása: előre egyeztetett időpontban a diákok egy bíró vagy bírósági titkár kíséretében megtekinthetik a Gyulai Törvényszék, vagy valamelyik Békés megyében lévő helyi bíróság épületét, s ennek során rövid tájékoztatást kapnak a bírósági szervezetről és a bírósági eljárások rendszeréről,

 

  • teljes program: amely a bírósági szervezetről és a bírósági eljárások rendszeréről szóló bevezető előadással indul az iskolában, majd a tanulók meglátogatják a bíróságot, megtekintenek egy szimulált bírósági tárgyalást, majd lehetőségük nyílik a látottak megbeszélésére.

 

2013-ban a Gyulai Törvényszék, illetve szervezeti egységei szervezésében a „Nyitott Bíróságok” program keretében összesen 39 program került megrendezésre, a programokon részt vett 19 iskola összesen 823 diákja és tanára, míg a programok megszervezésében közreműködött összesen 24 bírósági dolgozó (bírósági vezető, bíró, bírósági titkár, fogalmazó, tisztviselő)

 

A Gyulai Törvényszéken a „Nyitott Bíróság” Program kapcsolattartói:

dr. Marton Erika
sajtótitkár
Gyulai Járásbíróság
(5700 Gyula, Béke sgt. 38. szám)
E-mail: martonEr@gyula.birosag.hu
Telefon: 06/66/562-200

dr. Bagdi Árpád Gyula
sajtószóvivő
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(5700 Gyula, Kossuth tér 9. szám)
E-mail: bagdia@bcsaba.birosag.hu
Mobil: 20/378-2317

 

G y u l a , 2014. április 1.

 

Dr. Bagdi Árpád Gyula
a kommunikációs részmunkacsoport elnöke
a sajtótitkár