Ügyfélkarta

 

A Gyulai Törvényszék,

valamint az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok ügyfélkartája

 

Az ügyfélszolgálati kartában foglalt alapelvek rögzítésével az a célunk, hogy működésünket ügyfeleink számára átláthatóbbá tegyük, ügyeiket gyorsan, segítőkészen, pártatlanul, magas szakmai színvonalon intézzük el.

 

Ennek érdekében:

1.)    A törvény előtti egyenlőség elvére figyelemmel, megkülönböztetés nélkül végezzük tevékenységünket.

2.)    Biztosítjuk, hogy bíróságaink elérhetőségi adatai és az ügyfélfogadási idő naprakészen álljanak rendelkezésükre.

3.)    Elektronikusan, faxon és telefonon érkezett beadványaikat a mindenkor hatályos eljárási szabályoknak megfelelően figyelembe vesszük az előttünk folyamatban lévő eljárások és az általunk nyújtott szolgáltatások során.

4.)    Az Önök biztonsága érdekében is kerül sor az épületbe való belépésükkor csomagjaik és ruházatuk átvizsgálására, melynek során munkatársaink törekednek a gyors, udvarias, segítőkész elbánásra.

5.)    Az épületeken belüli tartózkodásukat teremőreink készséggel segítik. A tárgyalótermeket számozással láttuk el, a kezelőirodák ajtaján az ügyintézők neve és beosztása feltüntetésre került.

6.)    A hét minden napján az ügyfélfogadási időben a kezelőirodák ügyfeleink rendelkezésére állnak, a hét egy napján pedig a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfeleink részére jogi segítséget nyújtunk, szükséges esetben kérelmük jegyzőkönyvbe foglalásához is.

7.)    Ügyintézésünk hatékonyságát és minőségének színvonalát folyamatosan javítjuk, ennek érdekében munkatársainkat rendszeresen továbbképezzük.

8.)    Minden bíróságunkon tanúgondozó segítségét vehetik igénybe, akik személyesen, telefonon vagy e-mailben az ügy érdemét nem érintő kérdéseikre választ adnak.

9.)    A rendelkezésünkre álló eszközökkel biztosítjuk a fogyatékkal élők számára bíróságaink megközelíthetőségét, az épületeinkbe való közlekedést.

10.)      A gyermekbarát igazágszolgáltatás programjában a Gyulai Törvényszék épületében gyermekmeghallgató szoba került kialakításra. A kisgyermekek részére játszósarkok állnak rendelkezésre.

11.)     Ügyfeleink közötti viták rendezése érdekében – az ítélkezés mellett – szakképzett bírósági közvetítők előtt lehetőséget biztosítunk a viták gyors és békés, a felek megállapodáson alapuló rendezésére: mediációra.

12.)    A helyi- és országos sajtóval a széleskörű tájékoztatás érdekében együttműködünk. A legfontosabb eseményekről sajtótájékoztatót tartunk, a közérdeklődésre számottartó ügyekről, éves működésünkről a sajtó képviselőin keresztül tájékoztatjuk Önöket.

13.)     A leggyakrabban előforduló ügyek gyorsabb intézése érdekében tájékoztató anyagokat, nyomtatvány és iratmintákat teszünk közzé elektronikus formában (http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu)

14.)    Az ügyfél-elégedettséget az ügyfélterekben rendszeresített ügyfél-elégedettségi kérdőív használatával mérjük, és azon megfogalmazott észrevételeiket értékeljük.

15.)   Amennyiben az ügyintézés menetével, illetve munkatársunk hozzáállásával nincs megelégedve, észrevételeit kérjük juttassa el hozzánk az ügyfélfogadó helyiségekben elhelyezett ügyfél-elégedettségi kérdőív kitöltésével és a kihelyezett gyűjtőládában történő elhelyezésével, vagy a Gyulai Törvényszék elnökéhez címzett (Gyula, Béke sgt. 38. sz., 5700) vagy a birosag_bekes@birosag.hu e-mail címre küldött levél formájában

Észrevételeiket, javaslataikat kivizsgáljuk, a szükséges intézkedéseket rövid határidőn belül meghozzuk, amelyről Önt tájékoztatjuk.

 

 

dr. Bagdi Árpád Gyula  sk.

a törvényszék elnöke