Integritás

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2016. (V.31.) OBH utasítása az integritási szabályzatról, valamint a Gyulai Törvényszék helyi szabályzata tartalmaz rendelkezéseket az integritás kérdésével összefüggésben.

 

A bíróságokon az integritási szabályzat a bíróság, a bírósági szervezet és a bírák, igazságügyi alkalmazottak befolyásmentes, feddhetetlen, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő magatartását, szervezeti működését hivatott még tovább erősíteni.

 

E cél biztosítása érdekében a bíróságokon intergitásfelelősöket jelöltek ki. 

A Gyulai Törvényszék integritásfelelőse: dr. Gézárt Fanni

+36-66-562 200

Az integritást érintő bejelentéseket elsősorban az alábbi e-mail címen lehet megtenni: integritas_bekes@birosag.hu

 

A bejelentéseket az alábbi adatlap kitöltése útján is megtehetik: