Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer

A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer (BETFR) egy olyan elektronikus értesítési rendszer, amely a peres felek és képviselőik számára – előzetes kérelmükre – információt nyújt peres ügyeik állásáról, segítségével megtekinthetik az őket érintő ügyek meghatározott lajstromadatait és meghatározott eljárási cselekményekről elektronikus értesítést kaphatnak.

A rendszer használatához regisztrációt szükséges, amelyet az ügyfélkapun keresztül tehetnek meg a jogosultak.

A regisztráció során meg kell adni:
- a nevét,
-a születési helyét és idejét,
- az anyja születési nevét.

A kérelmezőnek a regisztráció során megadott adatait a regisztrációval érintett ügyben papír alapon is be kell nyújtania, vagy a BETFR rendszeren keresztül elektronikus úton meg kell küldenie a regisztrációval érintett ügyben eljáró bírósághoz, mely adatokat a bíróság a lajstromprogramban rögzíti.

A BETFR rendszeren keresztül biztosított betekintési jogosultság esetén a kérelmező a felületen meghatározott lajstromadatokat tekintheti meg.

Figyelmeztetés kérése esetén a kérelmező egyes eljárási cselekményekről e-mailben, illetve SMS-ben kap értesítést. Ha a kérelmező figyelmeztetést kért, BETFR felületén is megadhatja azt az elérhetőségét, ahova a figyelmeztetés megküldését kéri, a kérelmező ezt az adatot módosíthatja.

A BETFR rendszer az egyes betekintések és a figyelmeztetések adatait az eljárás jogerős befejezésétől számított 3 évig őrzi.

A rendszer működéséről szóló tájékoztató, illetve a regisztráció részletes menete az alábbi oldalon tekinthető meg:

Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer