Civil szakmai nap a Gyulai Törvényszéken

 

A Gyulai Törvényszék 2017. február 27. napján 10 órai kezdettel – a korábbi évekhez hasonlóan – szakmai napot tartott a Békés megyében működő civil szervezetek és képviselőik számára a Gyulai Törvényszék Dísztermében. A „Civil Szakmai Nap” megrendezésével a Gyulai Törvényszék a jogszabályváltozásoknak való megfeleléshez és a törvényes működés fenntartásához kívánt segítséget nyújtani a civil szervezetek számára.

 

A rendezvény aktualitását az adta, hogy 2017. január 1. napjától jelentősen módosultak az új Ptk. egyesületekre vonatkozó rendelkezései, 2017. március 1. napján pedig hatályba lépnek a Civil törvény és a Cnytv. újabb, a civil szervezetek működését alapvetően befolyásoló módosításai. A változás érinti a civil szervezetek nyilvántartásba vételének és változásbejegyzésének eljárási szabályait, bevezeti továbbá a nyilvántartó bíróság által lefolytatható törvényességi felügyeleti eljárás jogintézményét.

 

A rendezvényen elsőként dr. Tóth Andrea törvényszéki titkár ismertette az új Ptk. és a végrehajtásáról szóló Ptké. 2017. január 1. napján hatályba lépett módosításait. Kiemelte azokat a rendelkezéseket, amelyektől a törvény nem enged eltérést a civil szervezetek számára. A továbbiakban dr. Biró Attila törvényszéki titkár foglalta össze a Civil törvény 2017. március 1-től hatályos változásait, valamint a Cnytv. módosítása során bevezetett új jogintézmény: a törvényességi felügyeleti eljárás rendjét.

 

 

 

Ezt követően dr. Réfi Edit törvényszéki titkár tartotta meg előadását, melyben kitért a törvényességi ellenőrzés változása folytán módosult jogorvoslati rendszer, valamint a civil szervezetek nyilvántartásba vételére, változásbejegyzésére és megszűnésére irányadó eljárási szabályok lényegesebb változásaira.

 

A rendezvényen közel százötven érdeklődő vett részt a megyei civil szervezetek képviselői, alapítói és a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggő eljárásokban közreműködő jogi képviselők közül, akik az előadásokat követően – kötetlen beszélgetés során – feltehették kérdéseiket az előadóknak.