Gyulai és szegedi győzelem a III. Dél-alföldi Regionális Perszimulációs Versenyen

2017. március 31-én a Gyulai Törvényszék rendezte a III. Dél-alföldi Regionális Perszimulációs Versenyt, ahol büntető ügyszakban dr. Kaprinay Eszter Zsuzsanna, a Szegedi Törvényszék versenyzője, míg polgári ügyszakban dr. Réfi Edit, a Gyulai Törvényszék bírósági titkára ért el első helyezést. A már hagyományosnak számító versenyen a Gyulai, a Kecskeméti, a Szolnoki és a Szegedi Törvényszék bírósági titkárai vettek részt. Az előre megadott jogesetek alapján a versenyzőknek bíróként kellett egy tárgyalást levezetniük, így a cél az anyagi jogi és eljárásjogi ismeretek mellett a tárgyalásvezetési technika, illetve a bírói pályához szükséges kompetenciák megmérettetése volt. Büntető ügyszakban sikkasztás, ittas járművezetés, kábítószerrel visszaélés és rablás miatt indult eljárások, míg civilisztikai területen szülői felügyeleti joggal, kártérítésekkel és birtokháborítással kapcsolatos perek fordultak elő. A versenyzők munkáját szakmai szempontok szerint értékelő bizottságban mind a négy érintett törvényszék és a Szegedi Ítélőtábla is képviseltette magát. Így büntető ügyszakban dr. Hegedűs István, a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetőjének elnöksége mellett dr. Hajduné dr. Iszály Anna kollégiumvezető asszony, dr. Joó Attila és dr. Sárközy Szabolcs kollégiumvezető urak, valamint dr. Nánási Illés tanácselnök úr vett részt a zsűrizésben. Polgári ügyszakban dr. Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese volt a zsűri elnöke, míg tagként Kissné dr. Szabó Judit elnök asszony, dr. Pusztai-Sznyida Barbara és dr. Ónodi Csaba kollégiumvezető-helyettesek, és dr. Vágó Mária csoportvezető asszony volt jelen.

 

 

A jó hangulatú versenyen a Gyulai Törvényszék dolgozói – többségében bírósági titkárai és bírósági fogalmazói – bújtak az eljárási szereplők és a hallgatóság bőrébe, akik váratlan helyzetek előidézésével mindent megtettek a versenyzők tárgyalásvezetési képességeinek próbára tétele érdekében. Ennek ellenére valamennyi versenyző elismerésre méltó teljesítményt nyújtott a versenyen. A büntető ügyek tárgyalásán az ügyész szerepében dr. Antali Dániel alügyész úr járt el, aki indítványaival és észrevételeivel nagyban segítette a versenyzőket az eljárások során. Az értékeléskor a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a hasonló szakmai rendezvények kiemelkedő fontossággal bírnak, és hasznos tapasztalatokkal szolgálnak. Erre tekintettel jövőre immár a negyedik regionális perszimulációs verseny megrendezése szerepel a tervek között.