Összbírói értekezlet a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszék 2017. május 18. napján összbírói értekezletet tartott, amelyen részt vett dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, valamint dr. Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács tagja. Az értekezletet megtisztelte jelenlétével dr. Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár is.

 

Az összbírói értekezleten dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke megtartotta tájékoztatóját, amelynek keretében bemutatta a Békés megyei bíróságok elmúlt évi munkáját, az eredményeket, valamint a célokat. Az OBH elnökének stratégiai célkitűzései mentén vázolta a saját pályázati céljainak megvalósítását. A bíróságok ítélkezési munkájával kapcsolatban ismertette az ügyforgalmi adatokat. Ennek körében rámutatott arra, hogy az országos ügyérkezés 3%-a érkezett a Gyulai Törvényszékre, és az országban befejezett összes ügy 3%-át is a Békés megyei bíróságokon fejezték be. Ennek köszönhetően sikerült megtartani a kiváló ügyforgalmi eredményeket a folyamatban maradt ügyek számának tekintetében.

 

Elnök úr kiemelte az időszerűségi mutatókat a járásbírósági ügyek vonatkozásában is, amelyeknek 74,3%-a 6 hónapon belül, míg 93,1%-a 1 éven belül befejeződik. Ennél még kedvezőbb a másodfokú ügyek időszerűsége, hiszen 84,2%-uk 6 hónapon belül, 99,26% 1 éven belül befejeződik. 2016 végén összesen 24 db két éven túli úgy volt a Békés megyei bíróságokon, amely szintén egyedülálló.

 

Az időszerűség mellett a megalapozottsági mutatók is figyelemre méltóak: az elsőfokon jogerőre emelkedett határozatok száma mindkét ügyszakban igen magas. Tájékoztatójában kitért arra, hogy a szabálysértési ügyszakban a regionális szabálysértési bíróságok kialakítása fokozatosan megtörtént, így 2017. január 1. napjától az átváltoztatás iránti ügyekben a Gyulai Járásbíróság rendelkezik illetékességgel. Beszélt a tömeges bevándorlással kapcsolatos letéti ügyekről, amelyekből a Gyulai Járásbíróságra 1439 ügy érkezett, és 2016 nyarára mindegyik befejezést nyert.

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felkérésére a Gyulai Törvényszéket érte az megtiszteltetés, hogy az új eljárási törvények hatályba lépésével összefüggésben szükségessé váló nyomtatványokat (például idézések) elkészítse a közérthetőség elvének szem előtt tartása mellett. Ennek érdekében a törvényszéken Nyomtatvány munkacsoport alakult dr. Csepregi-Matus Éva, a Gyulai Törvényszék elnökhelyettesének vezetésével.

 

A tárgyi erőforrások kapcsán felhívta Elnök úr a figyelmet arra, hogy a megyében található nagyszámú bírósági épület jelentős fenntartási és állagmegóvási költséggel jár. Ezért a törvényszék folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket is. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiírt pályázatokon való sikeres részvétel eredményeként a Wagner Gyula Terv és a Jablonszky Ferenc Program keretében számos korszerűsítési, felújítási munka is megvalósult az épületekben.

Elnök úr utalt az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett Megtartó Program javadalmazásra gyakorolt kedvező hatásaira és juttatási elemeire. Az elmúlt év szakmai rendezvényei, képzései is említésre kerültek, valamint az átlátható bírósági működés kapcsán az integritás fontosságáról is szó esett. Diagramok szemléltették az országos programok Békés megyei sikerességét is, így például a Nyitott bíróság program résztvevőinek számát, mely 2016-ban 1.820 fő volt. Végül a 2017. évi célok ismertetésével zárult a tájékoztatás, melyek között szerepel az elért ügyforgalmi eredmények megtartása, a képzési rendszer fejlesztése és az új eljárási törvényekre való felkészülés.

 

A tájékoztató után dr. Hámori Attila szólalt fel, aki az Országos Bírói Tanács tagjaként kiemelte a Gyulai Törvényszék kiváló eredményeit mind az időszerűségi, mind a hatékonysági mutatók terén, majd bemutatta az Országos Bírói Tanács 2016. évi munkáját. Így például említést tett a bírói állásokra kiírt pályázatokhoz kapcsolódó ajánlás felülvizsgálatáról, valamint az Etikai Kódex rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazásáról. Beszédét követően a 15 éves kiváló bírósági szolgálatért három bírónak adott át elismerést.

 

Ezt követően dr. Harangozó Attila felszólalása következett. A Szegedi Ítélőtábla elnöke elismerően szólt a Békés megyei bíróságok ítélkezési tevékenységéről, a törvényszéken kialakult hagyományokról, majd a Gyulai Törvényszék bíráinak lelkiismeretes és példamutató munkáját méltatta. Kiemelte a bíróságok közötti szakmai együttműködés fontosságát, illetve az oktatási koncepció megújítását is.

 

Végül dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője tolmácsolta az összbírói értekezlet résztvevői felé dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének köszöntő gondolatait, majd elismeréseket adott át.

 

A rendezvény zárásaként dr. Bagdi Árpád Gyula az idei évben első alkalommal adta át a Novák Kamill-emlékérmet. Az elismerésre – a Gyulai Törvényszék Bírói Tanácsának javaslata alapján - Szabóné Győri Erzsébet nyugalmazott igazságügyi alkalmazott és dr. Wlassits Gábor nyugalmazott tanácselnök kiemelkedő színvonalú munkája, példamutató szorgalma és kiváló emberi értékei alapján vált méltóvá.