Fontos változások a bírósági perek eljárási szabályaiban

A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CLXXX. törvény 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárásjogi kódex alapjaiban változtatja meg a bíróságok előtti polgári perek eljárási szabályait, valamint a bírósághoz fordulás alapvető feltételeit. Emiatt mind a jogászi hivatásrend, mind az ügyfelek számára nagyon fontos az új jogszabályi rendelkezések ismerete, valamint a megfelelő tájékozódási lehetőség biztosítása.

A változás a polgári ügyekben eljáró bírák számára is szakmai kihívást jelent, ezért az Országos Bírósági Hivatal elindította a „Pp. Kódex Projekt”-et. A projekt célja, hogy már a kódex hatálybalépésétől kezdve garantálható legyen a magas színvonalú ítélkezés mellett az egységes jogalkalmazás. Ennek keretében a Szegedi Ítélőtábláról és az illetékességi területéhez tartozó törvényszékekről érkező előadók intenzív képzést tartottak 2017. szeptember 19. és szeptember 29. között a Gyulai Törvényszék bírái, bírósági titkárai és fogalmazói számára.

Az új szabályozás az ügyfeleket is jelentős mértékben érinteni fogja. Ezért a hatékony jogérvényesítés érdekében a Gyulai Törvényszék fontosnak tartja a törvény lényeges elemeinek széles körű és közérthető ismertetését. A 2017. október 24. és 27. között megrendezendő „Igazságszolgáltatás Európai Napja” keretében a Békés megye bíróságaira látogató diákok számára a bírósági titkárok és fogalmazók segítenek megismerkedni a hamarosan hatályba lépő eljárásjogi rendelkezésekkel. Emellett a Gyulai Törvényszék 2017 novemberében cikksorozatot kíván megjelentetni az új Pp. fontosabb rendelkezéseiről. A cikksorozat közérthetően, elsősorban a jogi ismeretekkel nem rendelkezők számára igyekszik majd átfogó tájékoztatást nyújtani a bírósághoz fordulás feltételeiről, a bírósági eljárás sajátosságairól, szabályairól.