Kibővített civilisztikai kollégiumi ülés a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma 2017. november 23-án kibővített bírói tanácskozást tartott a törvényszék dísztermében. Az ülés témája – a hatálybalépés közelgő időpontjára figyelemmel – az új Polgári Perrendtartás volt. A szakmai rendezvényen részt vettek Békés megye polgári ügyszakos bírái és bírósági titkárai, továbbá megtisztelte jelenlétével az eseményt dr. Kemenes István, a Szegedi Ítélőtábla civilisztikai kollégiumvezetője, valamint dr. Lakatos Péter, a Szegedi Törvényszék civilisztikai kollégiumvezetője is.

A vendégeket és a jelenlévő kollégákat dr. Zámbori Tibor, a Gyulai Törvényszék civilisztikai kollégiumvezetője köszöntette. Megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy az új Polgári Perrendtartás a bíróságokat, az ügyfeleket és képviselőiket egyaránt komoly kihívások elé állítja, ezért nagyon fontos az új eljárási kódex alkalmazására való megfelelő felkészülés és az egységes joggyakorlat biztosítása.

Dr. Zámbori Tibor az ülés első előadójaként ismertette azokat az eljárásjogi kérdéseket, melyek a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletén is napirendre kerültek, majd szimulációs jelleggel elkészített bírósági beadványok alapján, gyakorlati példákon keresztül igyekezett rávilágítani a további jogértelmezést igénylő rendelkezésekre.

A tanácskozáson dr. Pusztai-Sznyida Barbara civilisztikai kollégiumvezető-helyettes számos, a bírói munkát megkönnyítő, gyakorlati jellegű javaslatot ismertetett a résztvevőkkel. Ezt követően pedig dr. Futóné dr. Major Mónika törvényszéki bíró tartotta meg előadását, melyben a polgári peres eljárás perfelvételi szakaszával kapcsolatban felmerült elméleti és gyakorlati kérdéseket vetett fel. A kollégiumi ülés zárásaként Sztrungáné dr. Tóth Tünde törvényszéki tanácselnök vázolta fel az új Pp. szakértői bizonyítással kapcsolatos szabályait.