A polgári perekben szükséges nyomtatványok elérhetőek a Gyulai Törvényszék honlapján

2018. január 1-jétől hatályba lépett az új Polgári perrendtartás. Az egyik legfontosabb változás, hogy a járásbíróság hatáskörébe tartozó polgári perekben a jogi képviselő nélkül eljáró félnek bizonyos iratokat jogszabályban meghatározott, erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni. Ez lényeges módosítást jelent, ugyanis ezen iratok közé tartozik az eljárást megindító keresetlevél, vagy az írásbeli ellenkérelem is.

Tehát ha egy jogi képviselővel nem rendelkező fél polgári pert kíván kezdeményezni (például házasságát kívánja felbontani) a járásbíróságon, úgy azt ezek felhasználásával teheti meg a jövőben.

A Gyulai Törvényszék kiemelt feladatának tekinti az állampolgárok tájékoztatását jogaikkal, illetve jogaik érvényesítésével kapcsolatban. Ezért a Gyulai Törvényszék honlapján külön menüpontot hozott létre az Aktualitások között „Új Polgári perrendtartás” elnevezéssel (http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/20171129/uj-polgari-perrendtartas).

Az alpontban az állampolgárok megtalálják az említett, polgári perekben szükséges nyomtatványokat szerkeszthető formában.

Ezen túlmenően érdemes megemlíteni, hogy az új Polgári perrendtartáshoz kapcsolódóan új jogszabály irányadó a költségkedvezményekre is. Ehhez szintén új nyomtatványokat vezettek be, amelyek ugyancsak elérhetők az „Új Polgári perrendtartás” menüpontban.

Az interneteléréssel nem rendelkező ügyfeleknek a Békés megyei bíróságokon lehetőségük van arra is, hogy az ügyben eljáró bírónak vagy a bírósági kezelőirodán (telefonon vagy személyesen) jelezzék, hogy papír alapon kérik a szükséges nyomtatványok megküldését.