A 2018. április 8-i választással kapcsolatos járásbírósági ügyek intézése

A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásával összefüggésben a Békés megyei járásbíróságokon a névjegyzékekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárások zavartalan lefolytatásához szükséges intézkedések megtörténtek.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a járásbíróságok hatáskörébe tartozik a helyi választási iroda központi és szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmet elbíráló döntése elleni fellebbezéssel kapcsolatos bírósági eljárás lefolytatása. A központi névjegyzék esetén legkésőbb a döntésről szóló értesítést követő tizenötödik napon, míg szavazóköri névjegyzék esetén legkésőbb az értesítést követő harmadik napon, de nem később mint a szavazást megelőző második napon lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a helyi választási iroda vezetőjénél kell benyújtani, aki – a választás kitűzése után – legkésőbb a beérkezést követő napon dönt arról, hogy helyt ad a fellebbezésnek, vagy azt felterjeszti a járásbírósághoz.

A járásbíróság – a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén – a beérkezést követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt. Ennek biztosítása érdekében 2018. április 7. napjára valamennyi Békés megyei bíróságon készenlét elrendelésére került sor, így az esetlegesen benyújtott fellebbezések elbírálásának feltételei adottak.