Összbírói értekezlet a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszék 2018. április 26-án összbírói értekezletet tartott, amelyen részt vett dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke is. Az értekezletet megtisztelte jelenlétével dr. Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár is, valamint dr. Hilbert Edit, az Országos Bírói Tanács elnöke, valamint dr. Vadász Viktor, az Országos Bírói Tanács tagja. Jelen voltak a társtörvényszékek elnökei is, így dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke és Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke.

Az összbírói értekezleten elsőként dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke tartotta meg tájékoztatóját. Ennek során bemutatta a Békés megyei bíróságok elmúlt évi munkáját, az eddig elért eredményeket, valamint a célokat. Az OBH elnökének stratégiai célkitűzései mentén felvázolta a törvényszéki elnöki pályázatában felsorakoztatott céljainak megvalósítását. A bíróságok ítélkezési munkájával kapcsolatban ismertette az ügyforgalmi adatokat. E téren rámutatott arra, hogy az országos ügyérkezés 2,9%-a érkezett a Gyulai Törvényszékre, és az országban befejezett összes ügy 2,9%-át is a Békés megyei bíróságokon fejezték be. Hangsúlyozta, hogy a folyamatban maradt ügyek száma tekintetében sikerült megőrizni az élvonalbeli helyet.

Kiemelte ezen túlmenően az időszerűségi mutatókat is, hiszen átlagosan az ügyek 92%-a egy éven belül befejeződik minden ügyszakot tekintve. Önmagáért beszélő eredmény, hogy 2017 végén összesen 15 db két éven túli úgy volt a Békés megyei bíróságokon, míg az országos statisztikákban felmerülő 5 éven túli ügyek száma változatlanul nulla.

Az időszerűség mellett a megalapozottsági mutatók is figyelemre méltóak: az elsőfokon jogerőre emelkedett határozatok száma mindkét ügyszakban igen magas. Tájékoztatójában kitért arra, hogy a szabálysértési ügyszakban a regionális szabálysértési bíróságok kialakítása fokozatosan megtörtént, így 2017. január 1. napjától az átváltoztatás iránti ügyekben a Gyulai Járásbíróság rendelkezik illetékességgel. A szabálysértési ügyek jelentőségét jól mutatja, hogy több mint 13.000 ilyen ügy érkezett a Békés megyei bíróságokra 2017-ben.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felkérésére a Gyulai Törvényszéket érte az megtiszteltetés, hogy az új eljárási törvények hatályba lépésével összefüggésben szükségessé váló nyomtatványokat (például idézések) elkészítse a közérthetőség elvének szem előtt tartása mellett. Ennek érdekében a törvényszéken Nyomtatvány munkacsoport alakult. Az év során elkészültek az új polgári perrendtartáshoz kapcsolódó nyomtatványok. A munka szakmai színvonalát jól példázza, hogy a Gyulai Törvényszék által használt idéző végzés mintáját az ország minden bíróságán átvették.

A tárgyi erőforrások kapcsán Elnök úr az épületek fenntartásával járó feladatokra és költségekre utalt, amellyel kapcsolatban a törvényszék a saját forrásokon túl elsősorban központi költségvetési forrásokat, illetve pályázatokat használ fel. 2016. évhez hasonlóan 2017-ben is nagyszámú sikeres pályázatot nyújtott be a bíróság az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett Wagner Gyula Terv és a Jablonszky Ferenc Program kiírásai nyomán.

Elnök úr kitért az Országos Bírósági Hivatal elnöke által még 2016-ban meghirdetett Megtartó Program kedvező hatásaira és juttatási elemeire. Az elmúlt év kiemelt szakmai rendezvényei, képzései is említésre kerültek. Diagramok szemléltették az országos programok Békés megyei sikerességét is. A tájékoztatás a 2018. évi célok ismertetésével zárult. A jövő évi célkitűzések a bíróságok főtevékenységével összefüggésben elsődlegesen a hatékony és időszerű ügyintézés terén elért eredmények megőrzésére irányulnak, és kiemelt helyen áll az informatikai fejlesztés, illetve az igényekhez igazodva a képzések megszervezése.

A tájékoztató után dr. Kocsár Szilárd, a Bírói Tanács elnöke foglalta össze a Gyulai Törvényszék Bírói Tanácsának 2017. évben kifejtett tevékenységét, majd dr. Vadász Viktor szólalt fel, aki az Országos Bírói Tanács tagjaként kiemelte a bírói függetlenség fontosságát, és beszélt az újonnan megalakult Országos Bírói Tanács céljairól, munkájáról. Őt követte dr. Hilbert Edit felszólalása, aki beszédét követően a 15 éves kiváló bírósági szolgálatért három bírónak adott át elismerést.

Ezt követően dr. Harangozó Attila felszólalása következett. A Szegedi Ítélőtábla elnöke elismerően szólt a Békés megyei bíróságok ítélkezési tevékenységéről, és a Gyulai Törvényszék bíráinak példamutató munkáját méltatta. Kiemelte a bírósági szervezetrendszeren belüli együttműködés fontosságát, és említette a kollégiumok és bírói tanácsok közötti kiváló szakmai kapcsolatot.

Végül dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője elismerően nyilatkozott a Gyulai Törvényszék eredményeiről, időszerűségi és megalapozottsági mutatóiról, kiemelte a Gyulai Törvényszék munkatársainak proaktív közreműködését a központi igazgatási feladatokban, majd elismeréseket adott át.

A rendezvény zárásaként dr. Bagdi Árpád Gyula átadta a 2017-ben alapított Novák Kamill-emlékérmet. Az emlékéremmel a Gyulai Törvényszék Bírói Tanácsának javaslata alapján Szilvásyné dr. Futó Rózsa nyugalmazott járásbírósági elnök és Kővágó Ferenc Józsefné nyugalmazott igazságügyi alkalmazott kiemelkedő színvonalú munkáját, példamutató szorgalmát és kiváló emberi értékeit ismerték el.