Ülnöki eskütétel a Gyulai Járásbíróságon

A 2018. április 5. és 30. napja között megtartott soron kívüli ülnökválasztás eredményeként megválasztott bírósági ülnökök 2018. június 15. napján letették esküjüket a Gyulai Járásbíróságon. A bíróságok Alaptörvénynek és az eljárási törvényeknek megfelelő működésének biztosításához bírósági ülnökökre van szükség. Legutóbb 2015-ben volt ülnökválasztás. Az új büntetőeljárási törvény 2018. július 1. napján lép hatályba, és a fiatalkorúakra vonatkozó különleges szabályok miatt szükségessé vált, hogy az ítélkezési munka folyamatossága és időszerűsége érdekében soron kívüli ülnökválasztást írjanak ki. A köszöntő beszédek elhangzása után következett az eskütétel, majd a négy újonnan megválasztott bírósági ülnök részére dr. Görgényi Ernő polgármester adta át a megbízóleveleket, illetve dr. Varga László, a Gyulai Járásbíróság elnöke ismertette a bírósági ülnökökkel a jogaikat és kötelezettségeiket, illetve a munkájuk során irányadó előírásokat. Az ülnökök jogállásáról, jelölésük, megválasztásuk, illetve javadalmazásuk szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezik. E törvény értelmében ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat. Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg.