Egyeztetést tartottak a Gyulai Törvényszék és a NAV képviselői a törvényszéki végrehajtási ügyek átadásáról

A Gyulai Törvényszék és a NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóságának képviselői 2019. január 15-én egyeztetetést tartottak, ugyanis jelentősen megváltozott azon ügyek intézésének menete, amelyeknél a végrehajtás korábban a törvényszéki végrehajtókhoz tartozott. A változás lényege, hogy a 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései alapján a 2018. december 31-ét követően kiállított végrehajtható okiratok tekintetében a törvényszéki végrehajtók helyett az állami adó- és vámhatóság végzi a végrehajtást. Ezzel igen jelentős számú végrehajtási ügy kerül az adóhatósághoz, ezért lényeges a folyamatos egyeztetés az átadással kapcsolatos gyakorlati kérdésekről a felek között. A változás a követelések hatékonyabb és gyorsabb behajtását teszi lehetővé.

Az ügyfelek számára mindez azért fontos, mert az érintett végrehajtási ügyek közé tartoznak például az állam által előlegezett költségek, illetve büntetőeljárások esetén az elővezetési költség, a bűnügyi költség vagy a vagyonelkobzás végrehajtása. Ezek az ügyek nem azonosak azokkal, amelyekben az úgynevezett önálló bírósági végrehajtók járnak el.

Az átmeneti időszakra vonatkozó szabályként írja elő a törvény, hogy 2019. december 31-ét követően az állami adó- és vámhatóság végzi a végrehajtást a 2019. január 1-jét megelőzően kiállított azon végrehajtható okiratok tekintetében, amelyek esetében a végrehajtási eljárás érdemi befejezésére 2019. december 31-ig nem került sor. A végrehajtást lefolytató törvényszék 2020. január 31-ig elektronikus úton adja át ezeket a még be nem fejezett ügyeket az állami adó- és vámhatóságnak.