Összbírói értekezlet a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszék 2019. április 30. napján összbírói értekezletet tartott, amelyen részt vett dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, valamint dr. Kiss Gabriella, a Szegedi Ítélőtábla elnöke.

Az összbírói értekezleten elsőként dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke tartotta meg tájékoztatóját, amelynek keretében ismertette a Békés megyei bíróságok elmúlt évi munkáját, az eredményeket, valamint a jövőre évre kitűzött célokat. Az OBH elnökének stratégiai célkitűzései mentén vázolta a saját pályázati céljainak megvalósítását. A bíróságok ítélkezési tevékenységével kapcsolatban ismertette az ügyforgalmi adatokat. Ennek körében rámutatott arra, hogy a törvényszékek között a 10. legtöbb ügy érkezett a Gyulai Törvényszékre, ami az országos ügyérkezés 3,1%-át teszi ki. A Békés megyei bíróságok a tavalyi évben is több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett, ami lehetővé tette, hogy továbbra is alacsony a folyamatban maradt ügyek száma.

A járásbírósági ügyek vonatkozásában az időszerűségi mutatók változatlanul kiválóak, hiszen 1 éven belül befejeződött civilisztikai területen az ügyek 95%-a, büntető ügyszakban 90%-a. Az időszerűség mellett a megalapozottsági mutatók is figyelemre méltóak: az elsőfokon jogerőre emelkedett határozatok száma mindkét ügyszakban igen magas. A civilisztikai ügyek esetén 93%, míg büntető ügyek terén 74% az elsőfokon jogerőre emelkedett ügyek aránya, amely mutatja a bírósági döntések elfogadottságát az ügyfelek részéről.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felkérésére a Gyulai Törvényszéket érte az megtiszteltetés, hogy az új eljárási törvények hatálybalépésével összefüggésben szükségessé váló nyomtatványokat (például idézések) elkészítse a közérthetőség elvének szem előtt tartása mellett. 2018-ban elkészültek az új büntetőeljárásról szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos nyomtatványok is.

A tárgyi erőforrások kapcsán kitért arra, hogy a megyében található nagyszámú bírósági épület jelentős fenntartási és állagmegóvási költséggel jár, amely döntően központi, illetve pályázati forrásból lehetséges. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiírt pályázatokon való sikeres részvétel eredményeként a Wagner Gyula Terv és a Jablonszky Ferenc Program keretében számos korszerűsítési, felújítási munka is megvalósult az épületekben. Bemutatta a Szarvasi Járásbíróság új épületének látványtervét is, amelyet várhatóan 2020-ban adnak át.

Elnök úr utalt az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett Megtartó Program javadalmazásra gyakorolt kedvező hatásaira, juttatási elemeire. Diagramok szemléltették az országos programok Békés megyei sikerességét is, így például a Nyitott bíróság program résztvevőinek számát, mely 2018-ban is több mint 1.800 fő volt. A „Zöld bíróságok” elnevezésű célkitűzést szolgálta a tárgyévben a korszerű LED-világítás kiépítése az épületekben, illetőleg a napelempark kivitelezésének megkezdése a Gyulai Törvényszék épületén. Végül a 2019. évi célok ismertetésével zárult a tájékoztatás.

Dr. Kocsár Szilárd, a Gyulai Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke bemutatta a tanács 2018. évi munkáját, amelyben kitért a bírói álláspályázatok, valamint a megyén belüli kirendelések terén végzett tevékenységre.

Ezt követően dr. Kiss Gabriella felszólalása következett. A Szegedi Ítélőtábla elnöke elismerően szólt a Békés megyei bíróságok ítélkezési tevékenységéről, a magas színvonalú szakmai együttműködésről. Vázolta a szakmai együttműködés megújításának területeit, újonnan bevezetni kívánt fórumait.

Végül dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese az összbírói értekezlet résztvevőit tájékoztatta a központi igazgatási munkáról, az Országos Bírósági Hivatal elnökének kezdeményezéseiről. E körben kiemelte a Megtartó Program újabb elemeit, és köszönetét fejezte ki a Gyulai Törvényszék munkatársainak azért, hogy nagy arányban vesznek részt a központi igazgatási feladatok végzésében. Zárásként elismeréseket adott át.

A rendezvény végén dr. Bagdi Árpád Gyula átadta a Novák Kamill-emlékérmet. Az elismerést – a Gyulai Törvényszék Bírói Tanácsának javaslata alapján – Gregus Mátyásné nyugalmazott szarvasi igazságügyi alkalmazott és Kissné dr. Verasztó Éva nyugalmazott orosházi járásbírósági elnök vette át.