A szülői elidegenítés témakörében Mediációs Szakmai Napot tartott a Gyulai Törvényszék

2019. május 31-én a Gyulai Törvényszéken Mediációs Szakmai Napot tartottak, amelynek központi témája a szülői elidegenítés volt. A bírósági közvetítők (más néven: mediátorok), bírák és bírósági titkárok számára dr. Tolnai Kata, a program országos koordinátora és Hunyadi Krisztina mediátor tréner tartott előadást. A családjogi ügyek tárgyalásakor a gyermek elidegenítése a másik szülőtől komoly nehézséget jelent, amelynek kezelése gyakran meghaladja a bírósági peres eljárás kereteit. A bírósági közvetítés során azonban ezeket a konfliktusokat is hatékonyan lehet kezelni, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a bírósági közvetítők képzése során a szülői elidegenítés témakörére.

A válás vagy különélés során a szülő másik szülőre irányuló elidegenítő magatartása egy gyermek számára visszafordíthatatlan következményekkel járhat, amely helyzetet a perek gyakran tovább éleznek. Ezeknek megfelelő kezelése a konfliktussal foglalkozó szakemberek, így a bírósági közvetítők számára is kihívást jelent. A képzésen Hunyadi Krisztina kiemelte, hogy a válás változás, és ahogyan a szülők élik meg, a gyermek is ugyanúgy viseli. Bemutatta az elidegenítő magatartás jellemzőit, és azokat a viselkedésmintákat, amelyeket az érintett gyermek tanúsít, vagyis azokat a jeleket, amelyeknek észlelése a közvetítők számára jelentőséggel bírhat. Végül interaktív módon az elidegenítés esetén alkalmazható kommunikációs technikákat sajátítottak el a bírósági közvetítők.

A bírósági közvetítés országos program, amelynek alkalmazásához az új polgári perrendtartás szabályozása kedvező jogszabályi környezetet biztosít. A felek a bírósági közvetítés során egy pártatlan harmadik fél – a mediátor – közreműködésével rendezik a jogvitájukat, amely sikeres egyeztetés esetén egy megállapodással zárul. Ezt a megállapodást írásba foglalják, majd akár kérhetik annak bíró általi jóváhagyását is. Az eljárást már megindított per vagy nemperes eljárás esetén lehet kezdeményezni. Maga a bírósági közvetítés ingyenes, és a kapcsolódó polgári per eljárási illetéke is csökken, ha a felek megállapodással zárják jogvitájukat. Az eljárás lefolytatása magasan képzett bírósági közvetítők közreműködésével igen gyors, ezért a jogvita mielőbbi megnyugtató lezárását is előmozdítja.