Jogásznap az új Polgári perrendtartás gyakorlati tapasztalatairól

2019. június 14-én a Gyulai Törvényszék és a Magyar Jogász Egylet Békés Megyei Szervezete harmadik alkalommal rendezett közös Jogásznapot, amelynek témája a 2018. január 1-jén hatályba lépett új polgári perrendtartás időközben szerzett tapasztalatainak megosztása volt.A rendezvényen több mint 180 fő vett részt a jogászi hivatásrendek képviseletében, így például polgári ügyekkel foglalkozó ügyészek, ügyvédek, kormányhivatali dolgozók. Az eseményt dr. Kiss Gabriella, a Szegedi Ítélőtábla elnöke és dr. Legeza László, a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöke is megtisztelte jelenlétével. Az új polgári perrendtartás nemcsak a bíróságokat érinti, hanem valamennyi jogalkalmazót és jogkereső állampolgárt is, ezért kiemelt fontosságú az ilyen rendezvények megszervezése. A harmadik Jogásznap célja volt a szakmai együttműködés jegyében a mindennapi jogalkalmazói munka során felmerülő gyakorlati kérdések megvitatása, a hatálybalépés óta körvonalazódó bírói gyakorlat bemutatása az együttműködés jegyében. A Jogásznapot dr. Krizsán Anett, a Magyar Jogász Egylet Békés Megyei Szervezetének elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy az új eljárásjogi törvény számos kihívás elé állította a jogászokat, így rendkívül fontos a különböző hivatásrendek közötti tapasztalatok megosztása. Az új polgári perrendtartás hatályosulásáról szóló köszöntő előadásában dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke ismertette, hogy az új eljárási törvény 2018. évben milyen hatással volt a bírósági ügyek intézésére. Ezt követően dr. Zámbori Tibor kollégiumvezető, és dr. Futóné dr. Major Mónika, a Gyulai Törvényszék bírája tartott előadásokat, amelyekben kiemelték a fontosabb változásokat az eljárásjog területén. Külön ismertették azokat a gyakorlati tapasztalatokat, amelyek a polgári ügyekben eljáró ügyvédek, illetve kormányhivatali dolgozók mindennapi munkáját is segíthetik. A rendezvény végén lehetőség nyílt arra is, hogy egy kerekasztal-beszélgetés során az egyes jogászi hivatásrendek képviselői konkrét gyakorlati kérdéseket megvitassanak.