Bíróságok Napja - ünnepség a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszéken 2019. július 11-én ünnepséget rendeztek a Bíróságok Napja alkalmából, amelyet a Békés megyei bíróságok vezetői mellett a társszervek képviselői is megtiszteltek jelenlétükkel.

A Bíróságok Napját 2001 óta ünnepeljük minden év július 15. napján. Ez a nap egyúttal munkaszüneti nap is a bíróságokon.

Az idei évben megrendezett ünnepség jelentőségét emelte, hogy éppen 150 évvel ezelőtt, július 15-én hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikket. Ez a jogszabály a magyar igazságszolgáltatás egyik meghatározó állomása volt, ugyanis szétválasztotta a közigazgatást és az igazságszolgáltatást.

Az ünnepséget dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte: a Gyulai Törvényszék legfontosabb küldetése, hogy biztosítsa Békés megye lakossága számára a pártatlan, szakszerű és időszerű igazságszolgáltatást. Elnöki pályaművének mottójára – amely a „Tradíció és innováció” - utalva hangsúlyozta a hagyományok követésének és az elkerülhetetlen fejlődésnek a szükségességét, továbbá e kettő közötti összhang megteremtésének fontosságát. Köszönetét fejezte ki a bírósági dolgozók felé színvonalas munkájukért és a kiemelkedő eredményekért, valamint a társszervek képviselői felé az igazságszolgáltatási munka terén nyújtott szakmai együttműködésért. Rámutatott arra is, hogy ez utóbbi fontossága még inkább a középpontba kerül olyan időkben, amikor az eljárási törvények mindkét ügyszakban párhuzamosan mennek át komoly változásokon.

A Bíróságok Napján megrendezett ünnepség keretében heten vettek át elismerést a bírósági szervezet érdekében végzett kiemelkedő és értékes szakmai tevékenységükért.