Második alkalommal rendezett bíróságtörténeti konferenciát a Gyulai Törvényszék

A Gyulai Törvényszék 2019. szeptember 6-án bíróságtörténeti konferenciát rendezett „Részletek az ítélkezési tevékenység történetéből, különös tekintettel a Békés megyei vonatkozásokra” címmel. A Gyulai Törvényszék a 2018. évben meghirdetett „Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázaton” sikeresen vett részt, ezáltal a konferencia megszervezését az Országos Bírósági Hivatal elnöke támogatta.

Dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke beszédében hangsúlyozta a bírósági hagyományápolás és a múltbéli értékek feltárásának jelentőségét. Köszöntőjében a bírósági történelem ápolásának jelentősége kapcsán kiemelte, hogy a konferencia témáinak kiválasztása során az előadók ügyeltek arra, hogy a Békés megyei kötődés vagy az aktualitás miatt érdekes legyen a hallgatóság számára. Így esett a választás például a közigazgatás és az igazságszolgáltatás elválasztását kimondó és épp 150 évvel ezelőtt kihirdetett 1869. évi IV. törvénycikkre, vagy a Békés megyei ítélkezési gyakorlatból vett érdekes bírósági esetekre, személyekre.

Ezt követően az Országos Bírósági Hivatal elnökének köszöntőjét Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária, a Ráth György Pályázat koordinátora tolmácsolta a konferencia résztvevői számára, kiemelve többek között a bíróságok társadalmi szerepvállalása körében a bíróságtörténeti rendezvényeket, a „zöld bíróságok” kezdeményezést.

A konferencián Prof. Homoki-Nagy Mária, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezetője Békés megyéhez köthető bírósági jogeseteket mutatott be, szemléltetve a bírósági eljárások során történő bizonyítás nehézségeit a régmúlt korokban. Ezután Bódiné Dr. Beliznai Kinga, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem egyetemi docense képekben mutatta be a bírói tekintély szimbólumát jelentő bírói talár történetét hazai és nemzetközi kitekintést is adva.

Az 1869. évi IV. törvénycikkel összefüggésben Dr. Takács Tibor tartott előadást a független magyar bírósági rendszer születése témakörében, amelyben vázolta a törvény legfontosabb hatásait, rendelkezéseit és szerkezeti sajátosságait. Zárásként dr. Wlassits Gábor nyugalmazott gyulai törvényszéki tanácselnök előadása révén nyertek a hallgatóság tagjai bepillantást a Gyulai Törvényszék korai évtizedeinek működésébe, és megismerkedtek ezen időszak kiemelkedő alakjaival is.

A rendezvény támogatója az Országos Bírósági Hivatal.