A civil szervezetek beszámolóival kapcsolatos tájékoztató menüpontjának, valamint a beszámolók benyújtásához szükséges nyomtatványok aktualizálása

FIGYELEM! 
2019. december 23. napjától a beszámolók már csak az aznap közzétett legfrissebb verziószámú nyomtatványokon nyújthatók be.

A nyomtatványok frissítése elsősorban a kitöltést egyszerűsítő formai változásokat érinti.

I.    A „P” jelű, papír alapú benyújtáshoz szükséges nyomtatványok kivezetésre kerülnek, a továbbiakban a papír alapú és az elektronikus benyújtás ugyanazon a nyomtatványon lehetséges. 

II.    A nyomtatványok frissítését követően a már elkészített beszámolók a korábbi verzión olvasásra megnyithatók és kinyomtathatók, azonban az elküldéshez frissíteni szükséges, amely néhány korábban kitöltött mező átformálását is érinti, ezért kérjük, hogy a nyomtatványt elküldés előtt mindenképpen ellenőrizzék le!    

III.    Elkészül a nyomtatványokhoz kapcsolódó kitöltési útmutató is, amely majd az alábbi oldalon érhető el: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civi...

IV.    A csatolandó mellékletek is módosításra kerülnek:
Levételre kerül az egyéb, illetve a jegyzőkönyv és a jelenléti ív rubrika (ezek benyújtása nem szükséges a beszámoló mellékleteként)

A civil szervezetekkel kapcsolatos további információk a bíróságok központi honlapján érhetőek el. (Civil eljárások)

 

Amennyiben a nyomtatványokkal kapcsolatban bármilyen kérdés, illetve probléma merülne fel, keressék az Országos Nyilvántartási Iroda ügyfélszolgálatát az alábbi telefonszámokon és e-mail címen: 
06-1-354-4295
06-1-354-4115
06-1-354-4165
E-mail: civilinfo@obh.birosag.hu 

 

(Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/civil-szervezetek-beszamo...)