A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megszűnt 2020. április 1. napjától

Jogszabályváltozás következtében 2020. április 1. napjától megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok. Ennek következtében Békés megye esetén a Gyula, Kossuth tér 9. szám alatti épületben eddig működő Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is megszűnt. Az épületben a jövőben a Gyulai Törvényszék Cégbírósága működik, és itt látják el a civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) nyilvántartásával kapcsolatos ügyek intézését is.

A közigazgatási és munkaügyi bírósági ügyek intézése 2020. április 1. napjától kezdődően az alábbiak szerint alakul:

1. A közigazgatási perekben elsőfokon Békés megye a Szegedi Törvényszék illetékességi területéhez fog tartozni. Azonban a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességi körébe tartoznak majd azok az ügyek, amelyek korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartoztak.

A Kúria jár el a közigazgatási bírósági ügyekben másodfokon, illetve felülvizsgálati eljárásban.

Egyes bírósági ügyekben kizárólag a Kúria járhat el, például az alkotmányjogi panasz orvoslása eljárási eszközének megállapítására irányuló eljárásban, a helyi önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban, a feloszlatás kivételével a gyülekezései joggal kapcsolatos eljárásban.

2. A munkaügyi bírósági ügyekben elsőfokon Békés megyében a Gyulai Törvényszék, másodfokon - fellebbezési eljárásban - a Szegedi Ítélőtábla, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria fog eljárni. A munkavállalók számára kedvező, új rendelkezés, hogy a munkáltató a pert kizárólag a munkavállaló lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indíthatja majd meg.

 

A munkaügyi bírósági ügyek intézése megyénkben ezentúl a Gyulai Törvényszék - Gyula, Béke sgt. 38. szám alatti - épületében zajlik.

 

Összegezve tehát 2020. április 1-jétől Békés megye esetén közigazgatási ügyekben a Szegedi Törvényszék, míg a munkaügyi perekben a Gyulai Törvényszék fog elsőfokú bíróságként eljárni.

Felhívjuk továbbá ismételten az ügyfelek figyelmét arra, hogy az új típusú koronavírus okozta légúti fertőzés megelőzése és a betegség terjedésének megakadályozása érdekében elrendelt intézkedések értelmében a bírósági épületekben továbbra is szünetel a személyes ügyfélfogadás és az Ügyfélsegítő. A bíróságok azonban működnek és az elektronikus úton érkező iratok feldolgozása változatlan mederben folyik. Kérjük, hogy az ügyintézéssel kapcsolatban előzetesen tájékozódjanak a Gyulai Törvényszék és a bíróságok központi honlapján.