Összbírói értekezlet a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszék 2022. április 13. napján összbírói értekezletet tartott, melyen ismertették a 2021. évben elért eredményeket és a bíróságok munkáját. Az értekezletet megelőzően dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke dr. Bagdi Árpád Gyulával, a Gyulai Törvényszék elnökével közösen sajtótájékoztatót tartott. Ezt követően került sor az összbírói értekezlet megtartására.

Az értekezletet megtisztelte jelenlétével dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke, dr. Bálind Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke, Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke, dr. Husek Dániel, a Kecskeméti Törvényszék elnöke, valamint dr. Vasvári Csaba és dr. Léhmann Zoltán, az Országos Bírói Tanács tagjai.

A meghívottakat dr. Csepregi-Matus Éva, a Gyulai Törvényszék elnökhelyettese köszöntötte, majd a törvényszék elnökének 2021. évre vonatkozó beszámolója következett. Részletesen ismertette a tárgyévre vonatkozó ügyforgalmi és időszerűségi adatokat, valamint azt, hogy a törvényszék és a bíróságok az elmúlt évben is az alaptörvényi kötelezettségüknek megfelelően végezték tevékenységüket. Hangsúlyozta, hogy a Gyulai Törvényszék továbbra is megőrizte országos összehasonlításban is kiemelkedő ügyforgalmi adatait, 2021-ben is több ügy került befejezésre, mint amennyi érkezett. Beszámolójában kitért a képzések fontosságára, ezek közül kiemelve a tavaly befejeződött családjogi szakjogászi képzést, mely a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködésben folyt kihelyezett formában a Gyulai Törvényszéken. Kitért továbbá az elmúlt években megvalósult és a folyamatban lévő beruházásokra, ezek közül az egyik legnagyobb a Szarvasi Járásbíróság épületének felújítása, amely jelenleg is zajlik és várhatóan 2023 májusára készül el. Végül a 2022. évi célok ismertetésével zárult a tájékoztatás.

Ezt követően dr. Kocsár Szilárd, a Gyulai Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke számolt be a tanács 2021. évi munkájáról. Elmondta, hogy az ügyteher egyenletes biztosítása céljából 2021. évben is sor került kirendelésekkel, valamint az ügyelosztási renddel kapcsolatos véleménynyilvánításra. Javaslatot tettek továbbá magasabb bírói beosztásra utaló cím adományozására, a kitüntetésekre érdemes személyek körére, valamint állást foglaltak a Szarvasi és a Békési Járásbíróságokra kiírt egy-egy bírói álláshely kiosztásáról.

Dr. Bálind Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke megköszönte a Gyulai Törvényszék dolgozóinak színvonalas szakmai munkáját. Hozzászólásában kiemelte, hogy a törvényszékről mint elsőfokú bíróságról fellebbezés folytán a Szegedi Ítélőtáblára került másodfokú ügyek nagyrésze helybenhagyással zárult.  

Dr. Vasvári Csaba, az Országos Bírói Tanács tagjaként tájékoztatta az összbírói értekezlet résztvevőit az Országos Bírói Tanács elmúlt évi tevékenységéről. Beszédében kitért a bírói függetlenség fontosságára, és kiemelte, hogy megszületett az új bírói etikai kódex. Zárásként gratulált a törvényszék elért eredményeihez, majd elismeréseket adott át 15 éves bírói szolgálati jogviszonyukért dr. Kocsárné dr. Juhász Anita gyulai törvényszéki bírónak, valamint dr. Kukla Angelika gyulai járásbírósági bírónak.

Ezt követően Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnökének beszéde következett, melyben köszönetét és elismerését fejezte ki a Gyulai Törvényszék elért eredményeivel kapcsolatban.

Végül dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke történelmi kitekintés keretében üdvözölte a Gyulai Törvényszék dolgozóinak elismerésre méltó munkáját.

Az értekezlet zárásaként dr. Bagdi Árpád Gyula elnök úr átadta a Novák Kamill-emlékérmet. Az elismerést – a Gyulai Törvényszék Bírói Tanácsának javaslata alapján – 2020. évben Szedlák Blanka nyugalmazott szarvasi igazságügyi alkalmazott és dr. Szűcs János nyugalmazott szeghalmi járásbírósági elnök, 2021. évben Kardos Ferencné nyugalmazott gyulai törvényszéki igazságügyi alkalmazott és Kovácsné dr. Kubicza Ildikó a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nyugalmazott elnöke, 2022. évben pedig Mokrán Andrásné nyugalmazott békéscsabai igazságügyi alkalmazott és dr. Baur Péter nyugalmazott gyulai törvényszéki elnök és tanácselnök kapta.