Ismét összbírói értekezlet a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszék 2023. április 13. napján összbírói értekezletet tartott, amelyen ismertették a 2022. évben elért eredményeket és a 2023. évi célkitűzéseket.

Az értekezletet megtisztelte jelenlétével dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, prof. dr. Patyi András, a Kúria elnökhelyettese, dr. Bálind Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke, Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke, dr. Husek Dániel, a Kecskeméti Törvényszék elnöke, valamint az Országos Bírói Tanács tagjai közül dr. Csontos Tibor Imre és dr. Pusztai-Sznyida Barbara, aki egyúttal a Gyulai Törvényszék kollégiumvezető-helyettese.

A meghívottakat dr. Csepregi-Matus Éva, a Gyulai Törvényszék elnökhelyettese köszöntötte, majd dr. Bagdi Árpád Gyulának, a törvényszék elnökének 2022. évre vonatkozó beszámolója következett. Részletesen ismertette az ügyforgalmi és időszerűségi adatokat, valamint megállapította, hogy a törvényszéken és a járásbíróságokon dolgozók az elmúlt évben is az alaptörvényi kötelezettségüknek megfelelően, időszerűen és magas szakmai színvonalon végezték munkájukat. Hangsúlyozta, hogy a Gyulai Törvényszék és járásbíróságai továbbra is megőrizték országos összehasonlításban kiemelkedő ügyforgalmi eredményeiket. Békés vármegyében 2022-ben is több ügy került befejezésre, mint amennyi érkezett. Beszámolójában kitért még az elmúlt évben megvalósult és a folyamatban lévő beruházásokra, a törvényszék következetes gazdálkodására, valamint ismertette a takarékossági intézkedésekkel és az energiahatékonyságot szolgáló fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedéseket.

Ezt követően dr. Kocsár Szilárd, a Gyulai Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke számolt be a tanács 2022. évi munkájáról. Elmondta, hogy örömükre szolgált, hogy a kirendelésekről történő véleménynyilvánítás mellett a tavalyi évben két szarvasi járásbírósági bírói álláshellyel kapcsolatban is pályázókat hallgattak meg, valamint 2022-ben is állást foglalhattak több helyi elismerés adományozásával kapcsolatban.

A Bírói Tanács beszámolóját Dr. Bálind Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökének hozzászólása követte, aki megköszönte a Gyulai Törvényszék dolgozóinak elmúlt évi színvonalas szakmai munkáját, amely az ítélőtáblai határozatokban is megmutatkozott.

Dr. Csontos Tibor Imre, az Országos Bírói Tanács tagjaként tájékoztatta az összbírói értekezlet résztvevőit az Országos Bírói Tanács elmúlt évi tevékenységéről, az elvégzett feladatokról és határozatokról. A beszédet követően elismeréseket adott át a 25 éves kiváló bírói munkáért Gregorné dr. Szabó Dorottya és dr. Tömő Csaba békéscsabai járásbírósági bíróknak, valamint dr. Jámbor Pál gyulai törvényszéki bírónak.

Ezt követően dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnökének felszólalása következett. Kiemelte a Békés vármegyei bíróságok magas színvonalú ítélkezési tevékenységét, ezen belül is az elhúzódó ügyek számának országos viszonylatban kiválóan alacsony szintjét. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt három évben történt események, így a koronavírus okozta járvány, illetve a gazdasági környezet rendkívüli kihívások elé állította a bírósági szervezetrendszert is. Szólt továbbá az országos ügyforgalmi tendenciákról, a létszámgazdálkodás aktuális helyzetéről is. Kiemelte a körültekintő gazdálkodás és a tudatos energiafelhasználás fontosságát a bírósági szervezeten belül.

Dr. Bagdi Árpád Gyula gyulai törvényszéki elnök átadta a Novák Kamill-emlékérmeket. Az elismerést – a Gyulai Törvényszék Bírói Tanácsának javaslata alapján – 2022. évben Stier Istvánné Béres Mária nyugalmazott gyulai törvényszéki igazságügyi alkalmazott és dr. Szabó Mária nyugalmazott gyulai törvényszéki tanácselnök kapta.

Az elismeréseket követően prof. dr. Patyi András, a Kúria elnökhelyettese gratulált a Békés vármegyei bíráknak és igazságügyi dolgozóknak a hatékony és időszerű bírósági munkához. Hangsúlyozta, hogy a joggyakorlat kialakítása az alsófokú bíróságokon történik, ezért a bírósági szervezetrendszeren belül nem lehet eléggé kiemelni a járásbíróságok és törvényszékek munkájának fontosságát. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Kúria a joggyakorlat egységének előmozdítása érdekében saját honlapján kereshető formában közzéteszi a bírósági határozatokat, s a joggyakorlat-elemzések anyagait.

Az értekezlet zárásaként a Gyulai Törvényszék elnöke megköszönte minden dolgozónak a magas szakmai színvonalú, időszerű munkáját, s az elismerő hozzászólásokat is.