Ülnökválasztás 2015

A bíróságok Alaptörvénynek és az eljárási törvényeknek megfelelő, zavartalan működésének biztosításához megfelelő számú ülnökre van szükség, ennek érdekében idén az érintett önkormányzatok képviselő-testületei ülnökválasztást tartanak. Magyarország Köztársasági Elnöke a soron következő választást 2015. március 7. és 2015. április 30. napja közötti időszakra tűzte ki. Utoljára 2011. évben választottak ülnököket az önkormányzatok tekintettel arra, hogy az ülnökök megbízatása négy évre szól.

Az idén megválasztandó ülnökök számát dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 33/2015. számú határozatában állapította meg. A határozat alapján Békés megyében a Gyulai Törvényszéken 16 fő, a Battonyai Járásbíróságon 10 fő, a Békéscsabai Járásbíróságon 20 fő, a Békési Járásbíróságon 5 fő, a Gyulai Járásbíróságon 15 fő, az Orosházi Járásbíróságon 8 fő, a Szarvasi Járásbíróságon 10 fő, a Szeghalmi Járásbíróságon 6 fő, a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 25 fő, azaz mindösszesen 115 ülnök megválasztására van lehetőség. Ezen a létszámon belül összesen 26 fő pedagógus ülnök szükséges.

Az ülnökök jogállásáról, jelölésük, megválasztásuk, illetve javadalmazásuk szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezik. E törvény értelmében ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Továbbá az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat. Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg.

A törvény szabályozza az ülnökök jelölésének módját is, mely szerint az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és – a pártok kivételével – az egyesületek jelölik. A pedagógus ülnököket a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik, míg a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei. A jelölés elfogadásáról a jelöltnek írásban kell nyilatkoznia.

Az ülnökök jelölésének, illetve a jelölés elfogadásának határidejét az önkormányzatok határozzák meg, melyről – továbbá az ülnökválasztásra irányadó egyéb szabályokról - az érintett önkormányzatoknál, illetve az önkormányzatok honlapjain tájékozódhatnak az érdeklődők.