Együttműködési megállapodások a Nyitott Bíróság program kapcsán

Az Országos Bírósági Hivatal által 2012-ben kezdeményezett Nyitott Bíróság program keretében biztosított programelemek minél teljesebb megvalósulása érdekében a Gyulai Törvényszék együttműködési megállapodást kötött a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel. A Nyitott Bíróság program lényege, hogy a középiskolások betekintést nyerjenek az igazságszolgáltatás rendszerének működésébe, jogi ismeretiek bővüljenek, ezáltal jogtudatos és felelősségteljes állampolgárokká váljanak, melyet a büntetés-végrehajtási intézetben tett látogatás is elő tud segíteni. A megállapodás értelmében az érdeklődők a jövőben a bírósági épületeken kívül – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett – a büntetés-végrehajtási intézetet is megtekinthetik, valamint a büntetés-végrehajtást bemutató jogi előadást hallgathatnak.

A Gyulai Törvényszék kiemelt feladatának tekintette a program keretében az iskolákkal való együttműködés szervezett keretek közé emelését, ezért a Békés megyében működő járásbíróságok elnökei, a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke, valamint a törvényszék elnöke kezdeményezték a megyében működő közoktatási intézmények vezetőinél, hogy együttműködési megállapodások formájában rögzítsék az együttműködés célját, területeit. E kezdeményezést rendkívül kedvezően fogadták a közoktatási intézmények vezetői, melyet jól mutat, hogy közel 120 megállapodás megkötése történt meg az elmúlt időszakban. Jelentős előrelépést jelent, hogy a megállapodások révén lehetővé vált, hogy a programban való részvételt az érettségi vizsgával záruló képzést folytató közintézmények tanulói esetében közösségi szolgálatként ismerjék el. A tanulók valamennyi járásbíróságon és a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon is látogatást tehetnek. Ez utóbbi intézmény bevonása a programba lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok, mint leendő munkavállalók ismerkedhessenek meg a jogaikkal és kötelezettségeikkel.