Összbírói Értekezlet a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszék 2015. április 9. napján összbírói értekezletet tartott, melyet megtisztelt jelenlétével dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal Elnöke, dr. Darák Péter a Kúria Elnöke és dr. Nyakó Zsuzsanna az Országos Bírói Tanács tagja.

Az értekezleten dr. Baur Péter a Gyulai Törvényszék Elnöke ismertette a Békés megyei bíróságok előző évi munkája és az elért eredményeket, ezek között az ügyforgalmi és időszerűségi adatokat. Beszámolójában kitért a bíróságok tanúgondozási tevékenységére, a gyermekbarát igazságszolgáltatás keretei között megvalósult eredményekre, a civil szervezetek ügyintézésére, a bírósági közvetítés intézményének sikereire. Kiemelte a Nyitott Bíróság program keretében a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel megkötött együttműködési megállapodást, valamint a közoktatási intézményekkel fennálló kapcsolat magasabb szintre emelése érdekében aláírt számos együttműködési megállapodást. Utalt továbbá arra is, hogy a bíróságok igyekeznek megfelelni a legújabb generáció igényeinek is, és ennek érdekében számos technikai újítást vezetett be a törvényszék.

Az értekezleten dr. Nyakó Zsuzsanna az Országos Bírói Tanács tagjaként kiemelte a 2014. november 10. napján elfogadott Bírói Etikai Kódex jelentőségét, illetve azt, hogy az OBT határozatot hozott az ehhez kapcsolódó eljárásrendről is. Dr. Darák Péter a Kúria Elnöke megköszönte a kirendelések és a joggyakorlat elemző csoportok keretében a Kúrián tevékenykedő Békés megyei bírák munkáját, továbbá rámutatott arra, hogy az új Polgári Törvénykönyv bevezetése új korszakot nyitott meg a magyar jogéletben, ugyanakkor komoly felelősséggel is jár, és nagy kihívás elé állítja a jogászokat és köztük a bírákat.

Dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal Elnöke beszédében kiemelte, hogy évente másfél millió ügy érkezik a bíróságokra, amelyek közül a közvélemény figyelmét alig egy-két ügy kelti fel, és sokszor ezeken az ügyeken keresztül ítélik meg a bíróságok munkáját annak ellenére, hogy a bíróságok munkáját nem ezek mutatják igazán. Kiemelte továbbá, hogy a bíróság a jogérvényesítés helyeként egyfajta hajtóereje kell, hogy legyen a jogállamnak. Különösen fontos ezért, hogy a bíróságok proaktívak legyenek, és ne egyszerűen csak alkalmazzák a jogot, hanem jelzéseket is adjanak a jogalkotó felé, hiszen az ítélkezés mellett a társadalmi felelősségnek is meg kell jelennie a bíróságok munkájában. Beszédét követően az Országos Bírósági Hivatal elnöke elismeréséket adott át.

CsatolmányMéret
2.15 MB
2.14 MB
2.32 MB
1.98 MB