Civil szervezetek beszámolója

A civil szervezetek törvényes működése szempontjából kiemelten fontos határidő közeleg, ugyanis a civil szervezeteknek 2015. évi május hó 31. napjáig kell eleget tenniük a pénzügyi beszámoló letétbe helyezésére vonatkozó kötelezettségüknek, melyet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ ír elő számukra. A jogszabály által elektronikus eljárás igénybevételére kötelezett civil szervezeteknek a beszámolót elektronikus úton kell megküldeniük az Országos Bírósági Hivatal részére, míg az egyéb szervezetek választásuk szerint – elektronikus úton vagy papír alapon – tehetnek eleget e kötelezettségüknek. Amennyiben a civil szervezet a beszámolóját postai úton küldi meg az Országos Bírósági Hivatal részére, és a letétbe helyezéséről szóló igazolásra van szüksége, úgy kísérőlevelet kell mellékelni, amelyben az igazolás kiállítását kéri.

Lényeges, hogy azokkal a civil szervezetekkel szemben, akik ugyanezen időpontig, azaz 2015. május 31. napjáig a 2013. évre vonatkozó beszámolót még nem helyezték letétbe, a bíróság az illetékes ügyészségnél törvényességi ellenőrzést kezdeményez.