Elkészült a Gyulai Törvényszék cselekvési terve

2015. július 28. napján elkészült a Gyulai Törvényszék cselekvési terve a dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kezdeményezett „A szolgáltató bíróságért!” elnevezésű program végrehajtása kapcsán.

A programot az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2015. június 23. napján hirdette meg annak érdekében, hogy a korábban meghatározott stratégiai célok mentén elősegítse a bíróságokba vetett bizalom fenntartását és megerősítését. Ehhez elengedhetetlen az ítélkezési tevékenység hatékonysága, mely a bíróságok és a jogalkotó, az ügyészek, az ügyvédek, a szakértők, valamint az ügyfelek közös felelőssége.

A bírósági munka hatékonyságának egyik fontos eleme az időszerű ítélkezés. Ezért a program részeként a bíróságok cselekvési tervet készítenek azon intézkedésekről, melyekkel biztosítani kívánják, hogy az ügyfelek ésszerű időn belül hozzájussanak a döntésekhez.

A Gyulai Törvényszék cselekvési tervében feladatként határozta meg, hogy hosszabb pertartamú ügyek vizsgálatával ügyszakonként és bírósági szintenként fel kell tárni a problémás területeket, mely felöleli mind a bíróság működésében rejlő belső, mind pedig az eljárási szereplők oldalán felmerülő külső okok megkeresését is. Ezen túlmenően tartalmazza a cselekvési terv a feltárt problémák kiküszöbölését biztosító intézkedéseket és azok ütemezését, illetve a pertartamok csökkenésének eléréséhez szükséges vállalásokat is.