Tartozás fedezete elvonásának bűntette - ítélet

A Gyulai Járásbíróság előtt Sz. Gy. vádlottal szemben tartozás fedezete elvonásának bűntette miatt indult 14.B.274/2015. számú büntetőügyben 2016. augusztus 24. napján az alábbiakban röviden összefoglalt, jogerős ítélet született:

A vádlottat a bíróság tartozás fedezete elvonásának bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 100.000,- forint pénzbüntetésre ítélte. Kötelezte a vádlottat 188.332,- forint bűnügyi költség megfizetésére is.

Az ítéletben megállapított tényállás szerint a vádlott egyéni vállalkozásként működő vállalkozása és a sértett között 2009. május 13-án egy tartozáselismerő nyilatkozat jött létre, mely szerint a vádlottnak 7.159.395,- forint lejárt tartozása állt fenn a sértett felé. A tartozás fedezetének biztosítása érdekében a sértett 2009. május 13-án ingó jelzálogjogot alapított a vádlott tulajdonát képező Volkswagen típusú gépjárműre. Ugyanezen a napon a vádlott és a sértett között vételi jogot alapító szerződés is létrejött, melynek alapján a Volkswagen típusú gépjárműre 2014. május 13-ig terjedő időszakra a sértettnek vételi jogot engedett. Ezen időszakban a vételi jogot a sértett bármikor gyakorolhatta.
A vádlott a tartozását nem fizette meg, ezért a sértett 2010. február 17-én gyakorolta vételi jogát, és felszólította a vádlottat a gépjármű átadására. A vádlott azonban nem adta át a 800.000,- forint értékű járművet, hanem 2011. november 11-én egy orosházi benzinkúton eladta. A vételárral nem számolt el a sértett felé, így meghiúsította a sértett követelésének részbeni kielégítését. A vevő nem tudta, hogy a jármű vételi joggal terhelt, és 2012-ben továbbértékesítette.

Az ítélet jogerős.