Kiemelkedő eredmények a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon

A bíróságok szervezetéről szóló törvény módosítása 2013. január 1. napjától rendelkezett a munkaügyi bíróságok és az addig törvényszéki hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyszak összevonásáról, a közigazgatási és munkaügyi bíróságok létrehozásáról. A törvénymódosítás óta eltelt közel három év távlatából megállapítható, hogy a hatékony és időszerű közigazgatási-munkaügyi ítélkezés biztosítása érdekében végrehajtott bírósági reform mind országos szinten, mind Békés megyében érezteti kedvező hatását. E szervezeti reform azzal a céllal valósult meg, hogy gyorsítsa a döntéshozatalt a közigazgatási ügyszakba tartozó ügyekben, másrészt az elkülönülő bírói fórum létrehozásával a korábbinál is magasabb szakmai színvonalat biztosítson az érintett ügyekben. A szakmai színvonallal összefüggő cél megvalósulását segítette a regionális közigazgatási és munkaügyi kollégiumok, mint szakmai fórumok létrehozása. 
 
A reformot követően az eljárások gyorsítása terén elért eredményeket jól mutatja, hogy az Európai Bizottság által 2016 áprilisában közzétett, a tagállamok igazságszolgáltatásának hatékonyságát és függetlenségét bemutató eredménytábla a 2014. év adatai alapján rögzítette, hogy az egy lakosra jutó közigazgatási peres ügyhátralék hazánkban a második legalacsonyabb az Unióban, a közigazgatási perek pedig Magyarországon érnek véget a hatodik legrövidebb idő alatt.
 
A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyforgalmi adatai szintén alátámasztják a kedvező irányt. Míg 2014. évben az előző évről folyamatban maradt ügyek mellé 370 közigazgatási ügy érkezett, és a bírák összesen 332 ügyet fejeztek be, addig a 2015. évben 405 ügy érkezett, és pontosan ugyanennyi került befejezésre. 2016-ra ez a pozitív tendencia fokozódott, és az első félévben érkezett 201 közigazgatási üggyel szemben ugyanezen időszak alatt a befejezések száma 245-re emelkedett, így több ügyet fejeztek be, mint amennyi az érintett időszakban érkezett.
 
A fenti adatok azt jelzik, hogy az egyre növekvő ügyteher ellenére a közigazgatási jogviták gyorsabban lezárulnak, amely a jogbiztonság erősítése mellett az ügyfelek elégedettségére is szolgál. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2013-as szervezeti reformja pozitív irányú változásokat indított el, amelyet nyilvános statisztikai adatok és az Európai Bizottság vizsgálata is alátámasztanak.