Fontos változások a civil szervezetekkel kapcsolatos szabályozásban

A civil szervezetek működését alapvetően befolyásoló jogszabályváltozás lépett hatályba 2017. január 1. napjával. A módosítás elsősorban azokat az egyesületeket és alapítványokat érinti, amelyek még nem módosították létesítő okiratukat az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseinek megfelelően.

 

A 2016. december 31-ig hatályos korábbi szabályozás előírta az egyesületek és alapítványok számára, hogy 2017. március 15. napjáig módosítsák létesítő okiratuk valamennyi olyan rendelkezését, amelyek nem felelnek meg az új Ptk. szabályainak. Ez a határidő kikerült a jogszabályból, és a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 2017. január 1. napjától már nem határoz meg véghatáridőt a civil szervezetek számára a módosítással kapcsolatban.

 

A jelenlegi szabályok szerint elegendő alapszabályaikat, alapító okirataikat abban az időpontban megfeleltetniük az új Ptk. rendelkezéseinek, amikor a létesítő okiratukat egyéb okból módosítani kívánják.

 

Emellett az új Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai is módosultak az év első napjától. A módosítás elsősorban az egyesületi tagok tagdíjfizetési kötelezettségét, az alapszabály kötelező tartalmi elemeit, és a közgyűlések megtartásával kapcsolatos eljárásrendet érintette. A módosítás célja az egyesületek alapításának megkönnyítése, valamint annak egyértelművé tétele volt, hogy melyek azok a rendelkezések, amelyektől a szervezetek nem térhetnek el az alapszabályukban.

 

Fontos azonban, hogy azoknak az egyesületeknek, amelyek már korábban áttértek az új Ptk. szerinti működésre, nem kell ismételten módosítaniuk létesítő okiratukat a 2017. január 1. napjától módosult rendelkezésekre tekintettel. Ezen szervezetek esetében is irányadó az a szabály, mely szerint a következő létesítő okirat módosításkor kötelesek alapszabályukat felülvizsgálni, és szükség szerint módosítani a 2017. január 1. napjától hatályos új szabályoknak megfelelően.