Figyelemfelhívás a korlátolt felelősségű társaságok számára

Közeleg az a törvényben előírt határidő, ameddig a korlátolt felelősségű társaságoknak törzstőkéjüket legalább hárommillió forintra kell megemelniük, vagy a társaság megszűnéséről, esetleg átalakulásáról kell dönteniük.

 

Ennek indoka, hogy a Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 13. § (2) bekezdése kötelezővé teszi a törzstőke felemelését legalább hárommillió forintra azon korlátolt felelősségű társaságoknak, amelyeknek a törzstőkéje nem éri el ezt az összeget.

 

A kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15. napja. Eddig az időpontig kell dönteni a törzstőke felemeléséről, és legkésőbb 2017. április 14-ig kell a változásbejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon.

 

Azokat a változásbejegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag a törzstőke megemelésének bejegyeztetésére irányulnak, illeték és közzétételi díj befizetése nélkül, azaz ingyenesen lehet benyújtani a cégbíróságra, jogi képviselő közreműködésével, elektronikus úton.

 

Ha a társaság úgy dönt, hogy átalakul, akkor az erre vonatkozó kérelmet 2017. május 14-ig kell előterjesztenie.

 

A Gyulai Törvényszék illetékességi területén jelenleg még 1.084 darab olyan korlátolt felelősségű társaság működik, melynek törzstőkéje nem éri el a hárommillió forintot. Ezen társaságoknak fontos minél előbb jogi képviselőhöz (ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző) fordulniuk, hogy időben benyújthassák változásbejegyzési kérelmüket.

 

Azon korlátolt felelősségű társaságok ellen, amelyek nem teljesítik a törvényi előírást, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti eljárást fognak kezdeményezni, melynek során 10 millió forintig terjedő pénzbírság kiszabásának is helye lehet.