Ismét bírósági fogalmazói álláshely Békéscsabán

2018. év I. félévében a Békéscsabai Járásbíróságon egy bírósági fogalmazói álláshely került meghirdetésre. Az állást pályázat útján lehet betölteni. Az állásra olyanok jelentkezését várjuk, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkeznek.

A bírósági fogalmazó igazságügyi alkalmazott, akinek a legfontosabb feladata a bírói tisztség ellátásához szükséges gyakorlati ismeretek megszerzése. A fogalmazói joggyakorlati idő három év, ezt követően van lehetőség a jogi szakvizsga letételére. Ezen időszak alatt a bírósági fogalmazó helyi és központi képzéseken mélyítheti el az egyetemen megszerzett elméleti ismereteit, továbbá valamennyi ügyszakban gyakorlatot szerezhet azáltal, hogy tanácsok mellé beosztva tárgyalásokat látogathat, határozattervezeteket készíthet, illetve jegyzőkönyvet vezethet. A bírósági fogalmazók rendszeresen részt vesznek bírák által vezetett tanulókörökön, amely a jogi szakvizsga sikeres teljesítéséhez nyújt számottevő segítséget. Mindezeken túl a bíróság biztosítja annak lehetőségét is, hogy a bírósági fogalmazó külföldi ösztöndíj programokon és tanulmányutakon vegyen részt.

A bírósági munka társadalmi elismertségén túl vonzó tényezővé vált a bírósági életpálya is. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének e területen tett lépései mellett ki kell emelni azt a nemrég elfogadott jogszabálymódosítást, mely 2017. szeptember 1-jétől jelentős és kedvező változást jelentett a bírósági fogalmazók illetményében.

A bírósági fogalmazói állások betöltésének időpontja 2018. május 15. napja. A pályázatot mellékletekkel együtt, egy példányban, az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16. szám) kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

A beérkezés határideje 2018. március 1. napja 16 óra 30 perc.

A pályázóknak egy központi bírósági fogalmazói felvételi versenyvizsgán kell részt venniük, mely írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli versenyvizsga 2018. március 13-án lesz, míg az írásbeli részt sikeresen teljesítők számára a szóbeli vizsgát 2018. március 28-án tartják meg.

A pályázat benyújtásának részletes feltételei és az általános tudnivalók a központi bírósági honlapon (www.birosag.hu), a „Pályázatok” menüpont alatt találhatóak meg, valamint az alábbi oldalon:

Bírósági fogalmazói álláshelyek