Elsőfokú ítélet emberölés bűntette miatt a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszék előtt B. G. vádlott ellen emberölés bűntette miatt 19.B.392/2017. szám alatt indult büntetőügyben 2018. április 6. napján az alábbi nem jogerős ítélet született:

A bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat emberölés bűntettében, ezért őt 10 év börtönre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. Rendelkezett a bíróság a feltételes szabadság legkorábbi időpontjáról, a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításáról, továbbá a lefoglalt bűnjelekről. Kötelezte a vádlottat 443.734,- forint bűnügyi költség megfizetésére is.

Az ítéleti tényállást a bíróság lényegét tekintve a vádiratban foglaltakkal egyezően állapította meg, amelyet az alábbiak szerint lehet röviden összefoglalni:

A vádlott és a sértett 2012 nyarán ismerkedtek meg, majd élettársi kapcsolatot létesítettek. Kapcsolatuk kezdetektől fogva konfliktusos volt, de kölcsönösen szerették egymást. Együttélésük idején a vádlott rendszeresen, míg a sértett alkalomszerűen fogyasztott alkoholt, és ilyenkor az élettársak között kölcsönös féltékenység miatt többször veszekedés alakult ki. 2016 nyarától a vádlott ittas állapotban többször tettlegesen is bántalmazta a sértettet. A veszekedések alkalmával a sértett szintén temperamentumosan lépett fel a vádlottal szemben.

A vádlott és a sértett 2017. április 15-én az esti órákban együtt italoztak, és féltékenységük miatt ismét összevesztek. A sértett azt mondta a vádlottnak, hogy költözzön el, aki ezt nem akarta. Ezért a sértett kiment a konyhába, és magához vett egy 19 cm pengehosszúságú konyhakést. A késsel visszament, és azt mondta, hogy ha nem megy el, akkor majd „a késtől fog elmenni”. A sértett a késsel hadonászott, mely során a vádlotton kisebb sebeket ejtett. Ezután a vádlott a sértettet ellökte, aki a mögötte lévő fotelbe esett, a kezéből a kést kicsavarta és azt letette a fotel melletti asztalra, míg ő leült az ágy szélére. A sértett a vádlottat és a családját szidalmazta, ekkor a vádlott a kést magához vette, és meg akarta szúrni a sértettet. A sértett védekezett, dulakodás alakult ki közöttük. Eközben a vádlott a sértett nyakát nagy erővel megszúrta, és a nyakát meg is metszette. A sértett ettől azonnal elvesztette eszméletét. A vádlott a sértettet az ágyra fektette, ahol kezeivel megpróbálta a vérzést elszorítani, de a sértett rövidesen elhalálozott.

A vádlott a cselekmény elkövetését beismerte.

A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását, a megbánó magatartását, és a sértetti közrehatást. Súlyosító körülményként értékelte büntetett előéletét, azt, hogy közeli hozzátartozója sérelmére követte el a bűncselekményt, az elkövetés különösen veszélyes eszközét, mivel a sértettnek esélye sem volt a védekezésre, az ittas állapotban történő elkövetést, valamint az élet elleni bűncselekmények helyi és országos elszaporodottságát.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott és a védő fellebbezést jelentett be.