Nem jogerős ítélet született a "mezőkeres gyilkosság" ügyében a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszék előtt Zs. R. J. vádlott ellen nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt 13.B.121/2018. szám alatt indult büntetőügyben 2018. szeptember 20. napján az alábbi, nem jogerős ítélet született:

A bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat emberölés bűntettében, ezért őt 20 évi fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság rendelkezett a feltételes szabadság legkorábbi időpontjáról, a lefoglalt bűnjelekről, a polgári jogi igényről, az eljárási illetékről. A bíróság kötelezte továbbá a vádlottat több, mint kétmillió forint bűnügyi költség megfizetésére, míg 107.530,- forint bűnügyi költség az állam terhén maradt.

Az ítéleti tényállást a bíróság a vádiratot kiegészítve állapította meg, amelyet az alábbiak szerint lehet röviden összefoglalni:

Az elkövetés idején – és jelenleg is – a Mezőker Kft. működtetett Békéscsabán egy raktáráruházat, ahol zöldségeket, gyümölcsöket, valamint egyéb termékeket értékesítettek. A raktáráruházban nagyobb mennyiségű készpénz volt található. A telephelyhez a sértettnek, mint raktárvezetőnek volt kulcsa.

Az elkövetés idején a vádlott egyik ismerőse tudta, hogy a telephelyen milliós nagyságrendű pénzmozgások vannak, továbbá a munkaszüneti napokon is bejár oda egyedül a sértett. Ezért a vádlott két ismerősével megállapodott a raktáráruház kirablásában. Végül azonban a vádlott 1997. január 1-jén barátai nélkül indult el a kora reggeli órákban, hogy a cselekményt elkövesse. A rablás elkövetéséhez sötét színű ruhát, cipőt, fekete színű maszkot, valamint egy pisztolyt is magával vitt. Miután megérkezett a helyszínre a vádlott a telephelynél található garázssornál a magával vitt sötét színű ruházatba átöltözött, ezt követően az épülettömböt körbevevő kerítésen átmászott, majd a raktáráruház előtti rámpán lévő raklapok között elbújt.

Amikor a sértett a raktárhoz megérkezett, azt kulcsával kinyitotta. A rá várakozó vádlott a fejére fekete színű maszkot húzva, a csőre töltött és kibiztosított pisztollyal a kezében követte őt. A vádlott az irodában a sértettre rászegezte a fegyvert, és mondta neki, hogy nyugodjon meg, nem akarja bántani, csak az ott található pénzt akarja elvinni. A sértett ekkor ellenállást tanúsított, és felvett a polcról egy pezsgősüveget, majd azzal hadonászva rákiáltott a vádlottra, hogy menjen el, és a vádlott irányába lépett. A vádlott ekkor a sértett ellenállásának leküzdése, valamint a készpénz megszerzése érdekében, a nála lévő lőfegyverrel, a sértett mellkasába, majd a továbbra is védekező sértett hasába lőtt. A lövedékektől megsérült sértett ereje különös megfeszítése révén akart elmenekülni ezt követően az irodából, de a vádlott további két alkalommal ismételten rálőtt, melyből egyszer a hátán el is találta a sértettet. A sértett halála a lövések miatt következett be. A vádlott ezek után a raktárhelyiségben található készpénzt magához vette, és elhagyta a helyszínt, melynek során az elkövetésnél használt maszkot elhagyta. A sértett holttestét a telephely biztonsági őre találta meg, aki értesítette a rendőrséget.

A vádlott miután haza érkezett, felkereste ismerősét, akivel korábban a rablás elkövetésében megállapodott, és akitől a Kft. készpénzforgalmáról az információkat szerezte, hogy elmesélje neki a történteket. A vádlott magával vitte az elkövetéskor viselt ruházatát, valamint az elkövetéshez használt fegyverét, és megkérte ismerősét, hogy tüntesse el azokat, aki ennek a kérésnek eleget is tett. A vádlott az ismerősének az ötlet adásáért a jogtalanul megszerzett készpénzből 200.000,- forintot, másik társuknak, aki részt vett volna a rablásban pedig 100.000,- forintot adott, illetve a megmaradt összegből egy személygépkocsit vásárolt.

A vádlott az eljárás során túlnyomórészt beismerő vallomást tett, de az a bűnösségére nem terjedt ki, mivel álláspontja szerint a sértett vele szemben védekezett.

A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként kisebb súlyban értékelte az időmúlást, továbbá a vádlott ténybeli, túlnyomórészt beismerő, de a bűnösségre ki nem terjedő vallomását, valamint az elkövetéskor büntetlen előéletét. Súlyosító körülményként vette figyelembe a sértett életének kioltását közvetlenül eredményező, a menekülő sértettet célba vevő utolsó lövésnek orvul, gátlástalan módon történő leadását, az elkövetéshez használt eszköz különös veszélyességét, valamint az élet és testi épség elleni bűncselekmények helyi és országos szintű elszaporodottságát, valamint azt, hogy a cselekmény a közvéleményt felzaklatta, a köznyugalmat tartósan megzavarta.

Az ítélet nem jogerős tekintettel arra, hogy a vádlott a kiszabott büntetés enyhítéséért, míg védője a jogos védelmi helyzetre tekintettel elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a büntetés enyhítéséért fellebbezést jelentett be. Az ügyészség három napot fenntartott az esetleges fellebbezés bejelentésére.