A gyermekközpontú igazságszolgáltatás jegyében szakmai napot tartottak a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszéken 2018. szeptember 28-án a gyermekközpontú igazságszolgáltatás jegyében szakmai nap került megrendezésre. A rendezvényen elsősorban a törvényszék bírái és bírósági titkárai voltak jelen, továbbá előadóként dr. Zolnai Richárd, a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyermekügyi Osztály főosztályvezető-helyettese is részt vett a programon.

 

A szakmai napot dr. Csepregi-Matus Éva nyitotta meg, aki elmondta, hogy a gyermekközpontú igazságszolgáltatás olyan igazságszolgáltatási rendszer, amely hozzáférhető, az életkornak megfelelő, gyors, gondos, a gyermekek jogaihoz és szükségleteihez igazodó és azokra koncentrál, tiszteletben tartja a gyermekek jogait, beleértve a tisztességes eljáráshoz való jogot, az eljárásban való részvétel és az eljárás megértésének a jogát, a magánélet, a családi élet, az integritás és a méltóság tiszteletben tartásához fűződő jogot.

 

Dr. Zolnai Richárd főosztályvezető-helyettes a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének és a megelőző pártfogás végrehajtásának egyes kérdéseiről nyújtott tájékoztatást.

 

Emellett az eseményen a gyermekközpontú igazságszolgáltatás országos program 2017. évi eredményeinek, valamint a gyermekközpontú igazságszolgáltatás megvalósulásának ismertetésére és a gyakorlati tapasztalatok átadására került sor. A résztvevők nemzetközi modellekről, a Gyermekvédelmi Stratégiáról és a gyermeket a digitális környezetben megillető jogokról, valamint a családjogi perekben a gyermekek meghallgatásának gyakorlatáról is hallhattak előadást.

 

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a gyermekközpontú igazságszolgáltatás országos programja keretében olyan igazságszolgáltatási rendszer létrehozását tűzte ki célul, amely a lehető legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését, továbbá elsődleges szempontként juttatja érvényre a gyermekek mindenek felett álló érdekét az igazságszolgáltatás területén. A program eszmeiségének és céljának figyelembe vételével hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Gyulai Törvényszék e szakmai napot.