Ítélet született az emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt indult ügyben a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszék előtt M. M. K. vádlott ellen emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt 13.B.35/2019. szám alatt indult büntetőügyben 2019. április 11. napján az alábbi ítélet született:

A bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében és kifosztás bűntettében. A bíróság ezért 20 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, és a közügyek gyakorlásától 10 évre eltiltotta. Rendelkezett a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjáról, továbbá a lefoglalt bűnjelekről. Kötelezte a vádlottat az eljárás során felmerült 637.950,- forint bűnügyi költség megfizetésére.

A bíróság a vádban szereplő előre kitervelten történő elkövetést, mint az emberölés minősített esetét nem találta bizonyítottnak.

Az ítéleti tényállást az alábbiak szerint lehet röviden összefoglalni:

A vádlott 2017. november 9-én este hat óra körül érkezett nagymamájához (a későbbi sértetthez). Korábbi sérelmeik miatt, illetve azért, mert a sértett nem adott kölcsön a vádlottnak, közöttük vita alakult ki. Ezután a sértett és a vádlott még hajnali 2 óráig vitatkoztak. A vádlott a vita során az udvarra kimenve meglátta a szerszámos helyiségben elhelyezett favágó baltát, és arra gondolt, hogy ezzel fogja bántani a sértettet.

A veszekedés reggel is folytatódott, és a vádlott reggel fél 7 körül kiment a szerszámos helyiségbe, és magához vette a baltát, amelyet a kabátja alá rejtett. Bement a konyhába, majd amikor a sértett hátat fordított neki, a baltával a sértett fejére sújtott. A sértett a vádlott ütéseinek következtében összeesett és a jobb oldalán fekve hörgő hangokat adott ki. Ezt követően a vádlott a szomszéd szobába ment azért, hogy ezt ne hallja. Miután a vádlott a szobában legkevesebb 15 percig dohányzott és a mosdóhelyiséget is használta, még mindig hallotta a sértett hörgését, ami zavarta. A vádlott ekkor úgy döntött, hogy véget vet a sértett szenvedéseinek, ezért a konyhába visszament és a baltával még legalább öt alkalommal fejen ütötte a sértettet, aki életét vesztette.

Ezek után a vádlott a sértettről aranyékszereit leszedte. A holttestet betakarta egy kabáttal, és az udvarról behozott szelektív hulladékgyűjtő-tárolóba rejtette, amit kivitt a melléképületbe. Ezek után a házban eltüntette cselekménye nyomait, majd összesen 317.639,- forint értékű ékszert, elektronikai eszközt és élelmiszert vett magához későbbi értékesítés céljából.

Időközben a sértett másik unokája, mivel telefonon nem tudta elérni nagymamáját, megkérte a szomszédot, hogy nézzen szét. A távozni készülő vádlott nem tudott észszerű magyarázatot adni a sértett hollétéről, ezért a helyszínre érkező hozzátartozók értesítették a rendőrséget.

A tárgyaláson a vádlott megbánta tettét.

A bíróság enyhítő körülményként értékeltet a vádlott büntetlen előéletét, a bűnösségre is kiterjedő és feltáró jellegű beismerő vallomását.

Súlyosító körülményként vette figyelembe a gátlástalan, idős és közeli hozzátartozó sérelmére történt elkövetést, az élet elleni bűncselekmények elszaporodottságát, a helyi közösségben kiváltott felháborodást.

Az ítélet nem jogerős. A vádlott és védője eltérő tényállás és jogi minősítés miatt enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést, míg az ügyész három napot fenntartott az esetleges fellebbezési nyilatkozatának megtételére.