Változás a nyilvános ülés időpontjában ("a szegedi parkolóbérletek ügye")

A Gyulai Törvényszék mint másodfokú bíróság előtt dr. D. G. vádlott és társai ellen 11.Bf.44/2019. számon hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben a 2019. október 31. napjának 9 óra 00 percére kitűzött nyilvános ülést a bíróság beállította.

Az új időpont: 2019. december 10. napjának 8 óra 30 perce.

(A Gyulai Járásbíróság az I. rendű, a III. rendű és VI. rendű vádlottakat 10-10 hónap, a II. rendű és IV. rendű vádlottakat 8-8 hónap, az V. rendű vádlottat 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, és valamennyi vádlott esetén a börtönbüntetés végrehajtását 1 év próbaidőre felfüggesztette.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást az alábbiak szerint lehet röviden összefoglalni:

A Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezetője 2003. május 15-től 2010. december 31-ig az I. rendű, ezt követően a II. rendű vádlott volt. A Kft. parkolási üzletágának vezetője 2003-tól a III. rendű vádlott volt. A IV. rendű vádlott 2008. és 2012. között az önkormányzat címzetes főjegyzője, az V. rendű vádlott az alpolgármester, míg a VI. rendű vádlott a Polgármesteri Kabinet alkalmazottja volt.

A Kft. és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján a társaság üzemeltette az önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyeket. A parkolási díjak beszedéséből, a jegyek és bérletek eladásából származó bevétel az önkormányzatot illette, de a bevételeket a kft. szedte be és számolta el.

Az önkormányzatnál évente döntöttek arról, hogy kik részesüljenek ingyenesen éves parkolóbérletben. Ezen személyek listáját 2008-tól a VI. rendű vádlott állította össze. A listát vezetői értekezleten hagyták jóvá, majd a VI. rendű vádlott – a IV. rendű vádlott utasítására – eljuttatta a III. rendű vádlott részére. A listákat többségében a IV. és az V. rendű vádlottak írták alá azzal, hogy a Kft-től kérték a parkolóbérletek kiadását. Az I. és a II. rendű vádlottak felhívták a III. rendű vádlottat a parkolóbérletek kiadására, aki az ügyintézőtől elkérte a bérleteket, majd eljuttatta a VI. vádlottnak, végül a listán szereplő személyek ingyenesen átvették azokat. A kiadott parkolóbérletekről 2009. és 2010. évek kivételével állított ki számlát a Kft., azonban az önkormányzat ezek ellenértékét így sem egyenlítette ki.

A vádlottak az érintett időszakban nem voltak jogosultak arra, hogy ingyenesen igényeljenek vagy juttassanak parkolóbérleteket. A társaság az érintett időszakban összesen 307 darab bérletet adott ki ingyenesen. E magatartásukkal az I. r. vádlott 2008. és 2010. között közel 19 millió forint, a II. r. vádlott 2011-2012. évben körülbelül 21 millió forint vagyoni hátrányt okozott az önkormányzatnak.)