Figyelemfelhívás civil szervezetek részére – Leszűkült az illetékmentes alapítványok köre

2020. január 1. napjától az illetékekről szóló törvény (1990. évi XCIII. törvény) szerint az alapítvány fogalmába a magyar bíróságok által nyilvántartásba vett a Civil tv. szerint közhasznú jogállású alapítvány, valamint a más EGT-államban nyilvántartásba vett alapítvány tartozik, amennyiben igazolja, hogy teljesíti a Civil tv. szerinti közhasznú szervezetté történő minősítés feltételeit. A fogalom módosításával leszűkült a teljes személyes illetékmentességben részesülő alapítványok köre.

A változás hatálybalépése óta eltelt egy hónap bírósági ügyintézés során szerzett tapasztalatai azt mutatják, hogy a civil szervezetek tájékoztatása e körben indokolt. Az illetékfizetési kötelezettség elmulasztása miatt ugyanis az ügyintézés időtartama megnő, amely például veszélyeztetheti a szervezetek pályázatokon való részvételét.

Az eljárás illeték összege 10.500,- forint.

A változás miatt fizetendő illetéket az elektronikus úton eljáró, az adott törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájára történő átutalással kell teljesíteni. A Gyulai Törvényszék esetén ez a bevételi számla a következő: 10032000-01012365-00000000.

Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljáró bíróság - 1/2002.(I.17.) IM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt - jelzőszámát, az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, a beadvány bírósági lajstromszámát (lajstromozási igazolással kapja meg a benyújtó). Az illeték fizetésről szóló igazolást az ügyfelek a PK-102, PK-102V és PK-32 űrlapokhoz egyéb mellékletként tudják csatolni.

Az újonnan létrejött alapítványok az alapítás évében és az azt követő két évben feltételes jelleggel megkapják az Itv. szerinti alapítvány státuszát. Ezen szervezeteknek a mentesség érdekében vállalniuk kell, hogy a létrehozásuk évét követő 2. év végéig megszerzik a Civil tv. szerinti közhasznú jogállást. Új alapítvány nyilvántartásba vétele esetén a PK-102 űrlapon kell nyilatkoznia a kérelmezőnek, hogy megszerzi a közhasznú jogállást, és él az illetékmentességgel.

A civil szervezetek képviselői további információkat találnak a bíróságok központi honlapján (https://birosag.hu/civil-eljarasok).