A bíróság hatáskörébe kerül 2020. március 1-jétől a gyermekekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás

A gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtását 2020. március 1. napjától a gyámhatóság helyett a járásbíróságok előtt lehet kezdeményezni. A járásbírósági hatáskörbe tartozó új, polgári nemperes eljárást a kapcsolattartásra jogosult és kötelezett személy is megindíthatja a határozatban foglaltak megszegésétől vagy a megszegésről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. A bíróság az arra jogosult kérelme alapján jár el.

Az új szabályokat a 2020. március 1-jén vagy azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Így azokat az ügyeket, amelyek 2020. február 29-én már folyamatban vannak, még a korábbi szabályok szerint a gyámhatóságok intézik el.

A végrehajtás minden esetben a járásbírósághoz tartozik, tehát független attól, hogy a bíróság vagy a gyámhatóság hozott határozatot a kapcsolattartás körében, illetőleg a bíróság vagy a gyámhatóság hagyta jóvá a kapcsolattartást rendező egyezséget.

Az eljárás illetékköteles, amelynek összege az illetékekről szóló törvény szerint 6.000,- forint.

A bíróság azt vizsgálja, hogy a kérelmezett fél a határozatban foglaltakat felróható módon megszegte-e. Ilyennek minősül, ha a fél határidőben nem tesz eleget kapcsolattartási kötelezettségének, határidőben nem pótolja az elmaradt kapcsolattartást, a kapcsolattartást kellő indok nélkül akadályozza vagy meghiúsítja. Amennyiben ez megállapítható, a bíróság végzéssel elrendeli a végrehajtást, egyben önkéntes teljesítésre hívja fel a felet.

 

Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a bíróság a törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja a mulasztó féllel szemben, így megkeresheti a gyámhatóságot a kötelezett teljesítésének előmozdítása érdekében, pénzbírságot szabhat ki, rendőrségi közreműködést kérhet, vagy kezdeményezheti a szülői felügyelet megváltoztatását vagy a gyermek harmadik személynél történő elhelyezését, illetve feljelentést tehet kiskorú veszélyeztetése vagy kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása miatt. Az intézkedések közül egyszerre többet is alkalmazhat, pénzbírságot pedig ismételten is kiszabhat.

Ezen túlmenően – külön kérelemre - van lehetőség a kérelmezett kötelezésére a megszegés miatt keletkezett igazolt költségek megfizetésére.