Tájékoztatás a civil szervezetek döntéshozó szerveinek veszélyhelyzetben tartandó ülésével kapcsolatban megjelent kormányrendeletről

2020. április 10-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, amely a jogi személyeket – köztük a civil szervezeteket – érintően az alábbiakról is rendelkezik:

A veszélyhelyzet ideje alatt
- a döntéshozó szerve (közgyűlés, küldöttgyűlés, részközgyűlés) ülésének elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartásának lehetőségéről
- a vezető tisztségviselők, testületi tagok, valamint az állandó könyvvizsgálók megbízatásának meghosszabbodásáról
- írásbeli döntéshozatal lehetőségéről
- a beszámoló elfogadásáról.

A fenti kormányrendelet a civil beszámolók május 31-i leadási határidejének módosításáról nem rendelkezik.

Forrás:
birosag.hu