Másodfokú ítélet hamis tanúzásra felhívás vétsége és más bűncselekmények miatt a Gyulai Törvényszéken

A Gyulai Törvényszék, mint másodfokú bíróság előtt J. S. és társai ellen 12.Bf.12/2020. számon hamis tanúzásra felhívás vétsége és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben 2020. május 11. napján jogerős döntés született.

A Gyulai Járásbíróság 11.B.106/2018/158. számú ítéletével szemben kizárólag az V. rendű vádlott és védője jelentettbe fellebbezést, így a többi vádlott tekintetében az elsőfokú ítélet még 2019. október 18. napján jogerőre emelkedett.

Az elsőfokú bíróság ítélete:

A Gyulai Járásbíróság bűnösnek mondta ki az I. rendű vádlottat hamis tanúzásra felhívás vétségében, 3 rendbeli felbujtóként elkövetett hamis tanúzás vétségében, hamis vád vétségében, valamint hatóság félrevezetésének vétségében, és ezért őt 8 hónap börtönre ítélte.

A II. rendű, a III. rendű, a IV. rendű, és az V. rendű vádlottakat hamis tanúzás vétségében mondta ki bűnösnek a bíróság. Ezért a II. rendű és a IV. rendű vádlottakat 80 óra, míg a III. rendű vádlottat 100 óra, az V. rendű vádlottat pedig 120 óra közérdekű munkára ítélte.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást az alábbiakban lehet röviden összefoglalni.

A vádlottak a bűncselekmény elkövetésekor előzetes letartóztatásban voltak a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, és mindegyik vádlottat a 37-es zárkában helyezték el.

Az I. rendű vádlottnak 2017. február 28-án a büntetés-végrehajtási intézet által, a kapcsolattartás céljára biztosított mobiltelefonja meghibásodott. A javítást nem akarta megvárni, ezért idegességében összetörte a telefont annak reményében, hogy azonnal új készüléket biztosít számára a büntetés-végrehajtási intézet.

Vele szemben még aznap fegyelmi eljárás indult, melynek során elismerte, hogy a telefont idegességében a falhoz vágta. Emiatt a büntetés-végrehajtási intézet a telefon árának a megtérítésére kötelezte, és elzárással sújtotta. A határozat kihirdetésekor az I. rendű vádlott - amikor szembesült a szankciókkal -, felülvizsgálati kérelmet jelentett be.

Visszatérve a zárkájába azonnal különböző ígéretekkel – például, hogy csomagot adat fel neki – megpróbálta rávenni egyik zárkatársát, hogy vállalja magára a telefon megrongálását, és erről tegyen vallomást a fegyelmi eljárás során. Ezt követően a többi zárkatársát, így a II. rendű, a III. rendű, a IV. rendű, és az V. rendű vádlottakat felbujtotta arra, hamisan vallják azt, hogy a telefont egy másik zárkatársuk törte össze.

A felülvizsgálati eljárás során többek között a II. rendű, a III. rendű, a IV. rendű, és az V. rendű vádlottakat tanúként hallgatta ki a bíróság. Ennek során a vádlottak hamis tanúvallomást tettek azt állítva, hogy a mobiltelefont egy másik zárkatársuk törte össze. Azonban a vádlottak állításával szemben a bírósági eljárás során bebizonyosodott, hogy a mobiltelefont az I. rendű vádlott rongálta meg.

Az elsőfokú ítélettel szemben az V. rendű vádlott és védője jelentett be fellebbezést, míg a többi vádlott és védőik, illetve az ügyészség az ítéletet tudomásul vette. Erre tekintettel a Gyulai Járásbíróság ítélete az I. rendű, a II. rendű, a III. rendű és a IV. rendű vádlottak vonatkozásában már 2019. október 18. napján jogerőre emelkedett.

A másodfokú eljárás:

A fellebbezés folytán a másodfokon eljáró Gyulai Törvényszék az ügyben nyilvános ülést tartott. A nyilvános ülésen a másodfokú bíróság az V. rendű vádlottat a bírósági távmeghallgató rendszer (ún. ViaVideo rendszer) segítségével hallgatta meg.

Az eljárás során a Gyulai Törvényszék, mint másodfokú bíróság az V. rendű vádlottal szemben kiszabott büntetést pénzbüntetésre enyhítette. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az ítélet az V. rendű vádlott vonatkozásában 2020. május 11. napján jogerős.

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel – összhangban az irányadó jogszabályokkal - a Gyulai Törvényszék is törekszik a személyes találkozások számának csökkentésére. A távmeghallgatás lehetőséget biztosít arra, hogy a bíróság megjelenés nélkül bonyolítsa le az egyes, személyes jelenlétet igénylő eljárási cselekményeket. A ViaVideo-rendszer az ügyet tárgyaló bíróságtól távol lévő eljárási szereplők részvételét biztosítja egyidejű kép- és hangtovábbítás, illetve felvételkészítés révén. A távmeghallgató-rendszer használata során a kihallgatáshoz legalább két helyszín (úgynevezett végpont) kapcsolódik.

Jelen ügyben az egyik végpont a Gyulai Törvényszék tárgyalóterme volt, míg a vádlott egy büntetés-végrehajtási intézetben található, elkülönített helyszínen volt.