Fontos változás 2021. július 1. napjától az egyesületek és alapítványok beszámolóival kapcsolatban

A civil szervezetek – így például alapítványok és egyesületek – számára előírt beszámolási kötelezettség teljesítésének módja megváltozik, és 2021. július 1. napjától a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet elektronikus úton kell megküldeni a bíróság részére azon civil szervezeteknek, amelyeknek a mérlegfőösszege eléri az ötmillió forintot. E változás a következő civil szervezeteket érinti:

- a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületeket - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -,

- az alapítványokat - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével -.

Az elektronikus eljárásra kötelezett kérelmezőknek változatlanul elektronikus úton kell megküldeni a bíróság részére a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.

A civil szervezetek beszámolóira vonatkozó alapvető szabályokat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény tartalmazza.