Megkezdődött az ítélkezési szünet a bíróságokon

A bíróságokon 2021. július 15. napjától megkezdődött a polgári perrendtartásban szabályozott ítélkezési szünet, amely 2021. augusztus 20-ig tart.

Az ország valamennyi bíróságához hasonlóan a Gyulai Törvényszéknél a Bíróságok Napjától, azaz 2021. július 15. napjától megkezdődött a polgári perrendtartásban szabályozott ítélkezési szünet, amely 2021. augusztus 20-ig tart. Az ítélkezési szünet az ügyfelek szempontjából azért bír jelentőséggel, mert a polgári ügyekben erre az időszakra – bizonyos törvényi kivételektől eltekintve – nem lehet tárgyalást kitűzni.

Lényeges, hogy a szünet ideje alatt a bíróságok a megszokott munkarend szerint továbbra is nyitva állnak, a bírósági kezelőirodák ezen időszakban is változatlanul tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják a beadványaikat, felvilágosítást kérhetnek és az iratokba is betekinthetnek. Kérjük, hogy a zavartalan ügyintézés érdekében - a folyamatosan változó jogszabályi rendelkezések miatt - a mindenkori járványügyi előírásokról tájékozódjanak az épületbe történő belépés előtt, amely szabályok a Gyulai Törvényszék honlapján is megtalálhatók vagy telefonon is érdeklődhetnek az adott bíróságon.

A polgári perrendtartásban előírt általános szabályok szerint az ítélkezési szünet időtartama nem vehető figyelembe az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidők számításakor.  Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő az ítélkezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel.

A jogszabály ugyanakkor több kivételt is meghatároz, ezek során nem lehet figyelmen kívül hagyni a szünet idejét. Ilyen például, ha törvény valamely eljárásra vagy valamely percselekményre soron kívül történő eljárást ír elő, továbbá nem lehet alkalmazni, ha a felek ezt közösen kérték vagy a törvény kizárja az alkalmazását.

A büntető ügyszak esetén az ítélkezési szünet időtartama a határidők számítását nem érinti, és a tárgyalások kitűzését befolyásoló eljárásjogi előírás vagy a tárgyalások kitűzésére és megtartására vonatkozó korlátozás nincs.