Július 15-től megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon

Az ország valamennyi bíróságán a Bíróságok Napjától, azaz 2023. július 15. napjától megkezdődik a polgári perrendtartásban szabályozott ítélkezési szünet, amely 2023. augusztus 20-ig tart. Az ítélkezési szünet az ügyfelek szempontjából azért bír jelentőséggel, mert a polgári ügyekben erre az időszakra – bizonyos törvényi kivételektől eltekintve – nem lehet tárgyalást kitűzni.

Lényeges, hogy a szünet ideje alatt a bíróságok a megszokott munkarend szerint továbbra is nyitva állnak, a bírósági kezelőirodák ezen időszakban is változatlanul tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják a beadványaikat, felvilágosítást kérhetnek és az iratokba is betekinthetnek. Azonban – az ügyintézés gyorsítása és szervezettebbé tétele érdekében - változatlanul irányadó, hogy előzetes időpontegyeztetés szükséges az ügyfélfogadáson történő személyes megjelenés előtt, továbbá kérjük az ügyfeleket a postai és az elektronikus úton történő kapcsolattartás előnyben részesítésére. Az épületbe történő belépésre vonatkozó szabályok a Gyulai Törvényszék honlapján megtalálhatók.

A polgári perrendtartásban előírt általános szabályok szerint az ítélkezési szünet időtartama nem vehető figyelembe az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidők számításakor.  Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő az ítélkezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel.

A jogszabály ugyanakkor több kivételt is meghatároz, ezek során nem lehet figyelmen kívül hagyni a szünet idejét. Ilyen például, ha törvény valamely eljárásra vagy valamely percselekményre soron kívül történő eljárást ír elő, továbbá nem lehet alkalmazni, ha a felek ezt közösen kérték vagy a törvény kizárja az alkalmazását.

A büntető ügyszak esetén az ítélkezési szünet időtartama a határidők számítását nem érinti, és a tárgyalások kitűzését befolyásoló eljárásjogi előírás sincs.

Ez utóbbiakra tekintettel helyes lehet, hogy az ügyfelek folyamatban levő ügyeiket figyelemmel kísérjék, és az ebben az időben esetleg érkező bírósági határozatok szerint járjanak el. Szükség esetén célszerű tájékoztatást kérni a bíróságokon, az előbbiekben írt formák szerint.