Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2017. április 26., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette
Ügyszám: 
13.B.297/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
5700 Gyula, Béke sgt. 38.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezetője 2003. május 15.-től 2010. december 31.-ig az I. r., ezt követően a II. r. vádlott volt. A Kft. parkolási üzletágának vezetője 2003-tól a III. r. vádlott volt. A IV. r. vádlott 2008. és 2012. között az önkormányzat címzetes főjegyzője, az V. r. vádlott az alpolgármester, míg a VI. r. vádlott a Polgármesteri Kabinet alkalmazottja volt.
A Kft. és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján a társaság üzemeltette az önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyeket. A parkolási díjak beszedéséből, a jegyek és bérletek eladásából származó bevétel az önkormányzatot illette, de a bevételeket a kft. szedte be és számolta el.
Az önkormányzatnál évente döntöttek arról, hogy kik részesüljenek ingyenesen éves parkolóbérletben. Ezen személyek listáját 2008-tól a VI. r. vádlott állította össze. A listát vezetői értekezleten hagyták jóvá, majd a VI. r. vádlott – a IV. r. vádlott utasítására – eljuttatta a III. r. vádlott részére. A listákat a IV. és az V. r. vádlottak írták alá azzal, hogy a Kft-től kérték a parkolóbérletek kiadását. Az I. és a II. r. vádlottak felhívták a III. r. vádlottat a parkolóbérletek kiadására, aki az ügyintézőtől elkérte a bérleteket, majd eljuttatta a VI. vádlottnak, végül a listán szereplő személyek ingyenesen átvették azokat.
A vádlottak nem voltak jogosultak arra, hogy ingyenesen igényeljenek vagy juttassanak parkolóbérleteket. A társaság a vádbeli időszakban összesen 307 darab bérletet adott ki ingyenesen. E magatartásukkal az I. r. vádlott 2008. és 2010. között közel 19 millió forint, a II. r. vádlott 2011-2012. évben kb. 21 millió forint vagyoni hátrányt okozott az önkormányzatnak.
Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: