Üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmény

Tárgyalás időpontja: 
2017. szeptember 12., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
13.B.80/2017
Tárgyalás helyszíne: 
5600 Békéscsaba, Árpád sor 4.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott egy békéscsabai társasház közös képviselője volt 2000. és 2015 májusa között. A társasház két bankszámlája felett a vádlottnak a lakóközösség egy másik tagjával együttesen állt fenn rendelkezési joga. A vádlott 2010 januárja és 2015 februárja között rendszeresen utalt át a társasház számláiról különböző összegeket a saját, illetve a lánya nevén vezetett lakossági folyószámlára. Az átutalásokhoz a vádlott megjegyzésként olyan szolgáltatásokat és vásárlásokat jelölt meg (pl. könyvelési díj, hólapát vásárlás, betonozás), amelyek ténylegesen nem valósultak meg. A vádlott az átutalási megbízásokon a bankszámla felett rendelkezni jogosult másik személy aláírását rendszeresen aláhamisította. A vádlott e cselekmények révén rendszeres haszonszerzésre törekedett, az ötéves időszak alatt átutalt közel 2,5 millió forintot a saját céljaira használta fel.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: