Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2021. december 3., péntek 08.30
Ügy tárgya: 
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
13.B.308/2019
Tárgyalás helyszíne: 
Gyulai Törvényszék
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az ügy lényege:

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint I. r. vádlott egy Békés megyei település egyházközségének lelki pásztora volt, az ő kezében összpontosultak az egyházközséghez tartozó idősek otthonának pénzügyei. Ezen időszakban I. r. vádlott szerződéseket kötött II. r. vádlott vállalkozásaival rendezvényszervezési, felújítási és karbantartási feladatok ellátására, azonban a tényleges munkát nem a vállalkozások munkatársai végezték el. Ennek ellenére I. r. vádlott valótlan tartalmú teljesítési igazolásokat állított ki, melyek alapján II. r. vádlott benyújtotta valótlan tartalmú számláit az egyházközség felé. III. r. vádlott a valótlan számlákat könyvelésébe befogadta, annak kiegyenlítését ellenjegyezte.

I. r. vádlott – IV. r. vádlott közreműködésével - „papíron” társadalmi dolgozóként foglalkoztatott több olyan személyt – köztük V. és VI. r. vádlottakat -, akik ténylegesen nem tevékenykedtek a szeretetotthonban, azonban ezért a feladatukért munkabért vettek fel.

I. r. vádlott az egyházközség képviseletében eljárva vásárolt egy személygépkocsit, mely megvételéhez az egyházi belső normák által előírt presbitériumi felhatalmazással nem rendelkezett. A vásárlást követően azt magáncélra használta, a tankolásokat és több magáncélú éttermi étkezést is az egyházközség bankkártyájáról egyenlített ki. Az egyházközség tulajdonában lévő lakásból elköltözésekor több ingóságot is magával vitt anélkül, hogy elszámolt volna velük.

Az egyházközség több központi költségvetési finanszírozású pályázatot is nyert, melyek pályázati céljainak megvalósítására a valóságban nem került sor. Ennek ellenére I. r. vádlott kiállította a valótlan teljesítésigazolásokat, így a valótlan tartalmú számlák alapján került sor a támogatási összegek jogosulatlan megszerzésére. I. r. vádlott ezzel a magatartásával a központi költségvetésnek 67.275.118,- Ft vagyoni hátrányt okozott.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben határozatot hirdet.

Kérjük, a határozathirdetésen való részvételi szándékukat – a bírósági épületbe történő belépés biztosítása érdekében – előzetesen jelezzék a sajto_bekes@birosag.hu e-mail címen.

Felhívja a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét, hogy előzetesen tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalakon:

https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachmen...

https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachmen...

https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachmen...

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: